PROFIL PRACOWNIKA: Anna Kijewska

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Do moich obowiązków i zadań jako lektora w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ należą:

- prowadzenie zajęć językowych na poziomie A0 - B2/C1;

- nauczanie języka specjalistycznego w grupach o profilu medycznym, ekonomicznym lub technicznym;

- praca w grupach kursowych - intensywny kurs języka polskiego ogólnego (25 godzin lekcyjnych tygodniowo);

- prowadzenie indywidualnych konsultacji;

- samodzielne przygotowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych (ćwiczenia gramatyczne i leksykalne, adaptowanie autentycznych tekstów do poziomu danej grupy i przygotowywanie do nich ćwiczeń, opracowywanie materiałów multimedialnych, audiowizualnych, które uatrakcyjniają naukę);

- spotkania ze słuchaczami poza Studium - spacery po Łodzi, wycieczki do muzeów, teatrów, kin, planetarium itd., udział w wydarzeniach organizowanych na Uniwersytecie Łódzkim;

- rozwijanie swoich kompetencji poprzez śledzenie nowości wydawniczych, udział w szkoleniach, naukę obsługi nowych narzędzi w związku ze zdalnym systemem nauczania i in.;

- propagowanie świadomości różnic kulturowych pomiędzy słuchaczami z różnych krajów, mediacje i elementy edukacji interkulturowej w ramach zajęć języka polskiego (słuchacze opowiadają po polsku o swoim kraju, tradycjach etc.), a także poza Studium, w środowisku polskim;

- obowiązuje mnie pensum w wymiarze 540 godzin lekcyjnych.Posiadam tytuł magistra filologii słowiańskiej oraz magistra etnologii i antropologii kulturowej.

W roku 2012 uzyskałam stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie etnologii słowiańszczyzny.

Pracowałam jako lektor w Bułgarii, brałam też udział w kilku projektach badawczych z zakresu etnologii i antropologii kulturowej na terenie Bułgarii i Macedonii.

Materiał do pracy doktorskiej zebrałam w trakcie kilku ekspedycji terenowych na bułgarską wieś, w ramach grantu promotorskiego, przyznanego przez NCN.


W mojej praktyce zawodowej kładę nacisk na nierozerwalną więź miedzy językiem a kulturą. Moje obecne zainteresowania zawodowe koncentrują się głównie na edukacji międzykulturowej oraz szeroko rozumianej komunikacji międzykulturowej. Jednak od czasów studiów pasjonuję się też etnolingwistyką i socjolingwistyką. Język jako system symboliczny, pełen metafor i refleksów kultury, w której funkcjonuje, jest dla mnie nieustającym źródłem zachwytu.

Wśród moich zainteresowań prywatnych znajdują się: literatura piękna, ukazująca życie codzienne w innych kręgach kulturowych, kajaki, żeglarstwo, gotowanie. Kocham podróże po Bułgarii, Macedonii i Serbii. Uwielbiam przyrodę i zwierzęta, zwłaszcza koty.

KONTAKT I DYŻURY