PROFIL PRACOWNIKA: Joanna Galant

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

  • organizacja pracy sekretariatu
  • współpraca z firmą sprzątająca i rozliczanie wykonywanych usług
  • rozliczanie faktur i rachunków
  • organizacja i realizacja zakupu sprzętu i materiałów w ramach ustawy o zamówieniach publicznych
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i niskocennych

KONTAKT I DYŻURY