PROFIL PRACOWNIKA: Katarzyna Gasztych

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

- zajmuję się koordynowaniem prac Sekcji Studenckiej, która pełni rolę dziekanatu, miejsca, gdzie słuchacze Studium i kandydaci na kursy mogą uzyskać wszelkie informacje i pomoc

- prowadzenie rekrutacji na kursy języka polskiego i kursy przygotowawcze do studiów w Polsce organizowane przez Studium

- prowadzenie ewidencji opłat i zwrotów za naukę języka polskiego

- przygotowywanie list stypendialnych, współpraca z działem finansowym

- organizacja zajęć dydaktycznych, planowanie lekcji oraz organizacja sesji egzaminacyjnych,

- pomoc przy zakwaterowaniu (wydawanie skierowań do akademików, informacja o zakupach, sklepach, kafejkach internetowych

- pomoc w sposobie załatwiania spraw w urzędzie wojewódzkim (wizy, karty czasowego pobytu)

- pomoc w sposobie załatwiania spraw w urzędzie miasta Łodzi (zameldowanie, numer PESEL)

- pomoc przy pisaniu podań związanych ze zmianami w czasie trwania kursu (grupy, przedmioty, kierunki, egzaminy)

- przekazywanie procedury zmiany kierunku przyszłych studiów

- przekazywanie informacji dotyczących otrzymywania stypendium i pomocy finansowej ze Wspólnoty Polskiej

- pomoc przy wypełnianiu formularzy i podpisywanie umów z NFZ, PZU

- pomoc w nagłych przypadkach: pobyt w szpitalu, na policji (kradzież)

- wymagania i zachowanie w urzędach: biuro paszportów, poczta, bank

- pomoc w wyborze: uczelni, miasta, kierunku przyszłych studiów

- pomoc w załatwianiu formalności związanych z przyjęciem na studia: rejestracja w IRK (ERK), zgromadzenie wszystkich wymaganych dokumentów - zrobienie nostryfikacji w Kuratorium.

sjpdc@uni.lodz.pl

katarzyna.gasztych@uni.lodz.pl

BIOGRAM

Jestem absolwentką filologii polskiej na Uniwersytecie Łódzkim. W UŁ pracuję od 1 września 1986 roku, najpierw na Wydziale Filologicznym, a od 1988 roku w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców.

Przeszłam całą ścieżkę awansu zawodowego, od pomocy technicznej (1986 rok) do stanowiska kierownika Samodzielnej Sekcji Studenckiej (od 1997 roku).

Brałam udział w wielu szkoleniach i spotkaniach uzupełniających moją wiedzę, którą wykorzystuję w pracy i kontaktach z cudzoziemcami - słuchaczami Studium.

Współpracuję z Ambasadami RP, Biurem NAWA, Urzędami Miasta i Wojewódzkim oraz z wieloma uczelniami wyższymi w Polsce.


ZAINTERESOWANIA

Oprócz zainteresowań związanych z wykonywanym zawodem pasjonuję się rękodziełem artystycznym, florystyką, fotografią i podróżami.

KONTAKT I DYŻURY