PROFIL PRACOWNIKA: Joanna Jagiełło

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

BIOGRAM

Jestem absolwentką filologii polskiej na Uniwersytecie Łódzkim, specjalności nauczycielskiej i glottodydaktycznej.

W latach 2009-2011 pracowałam jako nauczycielka w Polskiej Szkole w Sheffield im. gen. Władysława Andersa w Wielkiej Brytanii, współprowadziłam również semestralny lektorat języka polskiego na Uniwersytecie w Leeds.

Kilka lat byłam lektorką na zagranicznych uniwersytetach na podstawie skierowań Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczyłam na Karagandyjskim Uniwersytecie im. E. A. Buketova w Kazachstanie oraz na Bałtyckim Federalnym Uniwersytecie im. I. Kanta w Kaliningradzie (asystentura). Prowadziłam kursy na Politechnice Łódzkiej, a także współpracowałam z wieloma szkołami językowymi. Byłam stypendystką Prezesa Rady Ministrów oraz uczestniczką polskich i zagranicznych konferencji naukowych. Jestem autorką publikacji z zakresu językoznawstwa.

Od 2021 roku, po ukończeniu szkolenia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, pełnię funkcję egzaminatora państwowego egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego.

Podczas swojej pracy czynnie uczestniczyłam w różnych przedsięwzięciach promujących język i kulturę polską, m. in. koordynowałam przeprowadzenie kursów specjalistycznego języka medycznego dla Fundacji Wolność i Demokracja w ramach projektu Med Mobility Poland, byłam przewodniczącą konkursu recytatorskiego ,,Kresy'' organizowanego przez Konsulat Generalny RP w Kaliningradzie oraz współorganizowałam uniwersyteckie dni języka polskiego.

ZAINTERESOWANIA

Lubię podróżować, czytać biografie oraz oglądać polskie filmy.

KONTAKT I DYŻURY