PROFIL PRACOWNIKA: Aleksandra Bajerska

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

  • nauczanie języka polskiego jako obcego w grupach podstawowych i zaawansowanych;
  • praca w grupach profilowanych, głównie o profilu medycznym;
  • koordynowanie prac Zespołu nauczania progowego, w tym między innymi: pisanie i przygotowywanie egzaminów semestralnych;

BIOGRAM

Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Łódzkiego, specjalności glottodydaktycznej. We wrześniu 2017 uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych. Od 2017 roku pracuje na stanowisku lektora jpjo w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego. Ekspert NAWA - przeprowadza egzaminy rekrutacyjne i jest autorem arkuszy egzaminacyjnych.

ZAINTERESOWANIA

  • literatura
  • podróże
  • nauka języków obcych

KONTAKT I DYŻURY