Zespół Pracowni Informatycznych

Opis zadań

Zadania Zespołu Pracowni Informatycznych:

  1. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem infrastruktury IT Wydziału, w tym serwerów, sieci, strony internetowej i sprzętu komputerowego używanego w pracowniach komputerowych oraz przez pracowników.
  2. Pełnienie obowiązków laboranckich w trakcie zajęć dydaktycznych i prac własnych studentów oraz doktorantów.
  3. Obsługa systemów informatycznych obowiązujących na Uczelni i wsparcie pracowników i studentów WFiIS w tym zakresie.
  4. Dbałość o bezpieczeństwo systemów informatycznych na poziomie Wydziału oraz o powierzone dane osobowe.
  5. Bezpośrednie oraz zdalne wsparcie techniczne pracowników, studentów, doktorantów WFiIS w zakresie oprogramowania, sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych, sieci komputerowych.

Dane kontaktowe

Zespół Pracowni Informatycznych

  • Pomorska 149/153 90-236 Łódź
tel: 42-635-56-69 e-mail: www: https://www.wfis.uni.lodz.pl/

Skład osobowy