PROFIL PRACOWNIKA: Jacek Adamczyk

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Prowadzone przedmioty:

dendrologia, botanika leśna (w tym anatomia roślin), seminarium i konwersatorium. W ramach zajęć specjalizacyjnych i fakultatywnych: rodzime i obce gatunki roślin drzewiastych w krajobrazie Polski, Kolekcje dendrologiczne w Polsce, mechanizmy regulacji morfogenezy roślin. Prace inżynierskie w zakresie botaniki leśnej.

Zainteresowana naukowe:

Mechanizmy regulacji morfogenezy roślin, a szczególnie korelacji wzrostowych w koronie drzew, rola fitohormonów w procesach regulacji wzrostu i rozwoju systemu pędowego i ksylogenezy drzew, zmian w układzie przewodzącym pnia jesionów związanych z procesem zamierania, fenologia i ekologia wybranych gatunków roślin drzewiastych, a także rola ogrodów botanicznych w ochronie ex situ roślin zagrożonych.

Od wielu lat zajmuje się także fotografią przyrodniczą. Jest autorem zdjęć wykorzystywanych do ilustracji zajęć dydaktycznych, a także książek o tematyce botanicznej dla studentów i miłośników roślin. Jest autorem monografii „Atlas pędów zimowych” (Multico, Warszawa 2015).

Najważniejsze publikacje naukowe

1.Adamczyk J. A., Wodzicki T. J. 1987. Acropetal effects of IAA upon the wave-like pattern in the basipetal efflux of natural growth substances of Fraxinus excelsior L. Acta Soc. Bot. Pol. vol. 56 nr 3: 407-413.

2.Adamczyk J. A. 1991. The acropetal effects of indole-3-acetic acid in isolated shoot segments of Acer pseudoplatanus L. I. Growth responses of buds. Acta Soc. Bot. Pol. vol. 60 nr 1-2: 43-50.

3.Adamczyk J. A. 1991. The acropetal effects of indole-3-acetic acid in isolated shoot segments of Acer pseudoplatanus L. II. Possible regulation by a vectorial field of auxin waves. Acta Soc. Bot. Pol. vol. 60 nr 1-2: 51-66.

Prace w poz. 1-3 wyróżnione nagrodą Ministra.

4.Wodzicki T. J., Zakrzewski J., Wodzicki A. B., Adamczyk J., 1993. Auxin transport in the cambial region of tree stem cuttings under conditions simulating soil pollution with sulphuric acid and calcium dihydroxide. Polish Botanical Studies. Vol.3, (in print), Institute of Botany, Polish Academy of Sciences.

5.Wodzicki T. J., Wodzicki A. B., Adamczyk J., 1999. Auxin signal transduction into a quantitative change in natural auxin polar transport in pine cambium. Acta Soc. Bot. Pol. vol. 68 nr 3: 201-209.

6.Adamczyk J., Witkowska-Żuk L., Ciurzycki W. 2005. Ochrona ex situ w Arboretum SGGW w Rogowie rodzimych gatunków roślin naczyniowych prawnie chronionych i zagrożonych. Sylwan, nr 4, 2005 r.

7.Tulik M., Marciszewska K., Adamczyk J. 2010. Diminished vessel diameter as a possible factor in the decline of European ash (Fraxinus excelsior L.) Ann. For. Sci. 67 (2010) 103.

8.Adamczyk J. 2012. Cisy pospolite (Taxus baccata L.) w Nadleśnictwie Wipsowo, w obrębie Purda Leśna. Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego Vol. 59 – 2011: 67-75.

9.Zarębska S., Marciszewska K., Adamczyk J. 2012. Rytmika rozwojowa i wzrost wybranych taksonów roślin drzewiastych z rodziny oczarowatych (Hamamelidaceae) w Arboretum SGGW w Rogowie. Acta Botanica Silesiaca 8: 79.95.

10.Tulik M., Zakrzewski J., Adamczyk J., Tereba A., Yaman B., Nowakowska J.A. 2017. Anatomical and genetic aspects of ash dieback: a look at the wood structure. iForest, vol. 10, pp. 522-528 [online: April 20, 2017] - doi: 10.3832/ifor2080-010


Zainteresowania prywatne
Grafika komputerowa, ogrodnictwo praktyczne

KONTAKT I DYŻURY

Dyżury

wtorek: 10:00-11:00
niedziela: 11:30-12:30 W niedziele zjazdów studiów niestacjonarnych