Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa

Opis zadań

Zainteresowania naukowo-badawcze Pracowników Katedry Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa mają charakter interdyscyplinarny. Głównym przedmiotem analiz jest funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw oraz jego uwarunkowania.

Prace badawcze obejmują dwa zasadnicze kierunki:

1.Finanse przedsiębiorstwa.

2.Logistyka w rozwoju przedsiębiorstwa.

Uzyskane rezultaty badań wykorzystywane są w prowadzonej działalności dydaktycznej oraz wymianie doświadczeń naukowych.Dane kontaktowe

Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa

  • Rewolucji 1905 r. 37/39 90-214 Łódź
tel: 42-635-52-44 e-mail: www: http://www.kaisp.uni.lodz.pl

Skład osobowy