PROFIL PRACOWNIKA: Marzena Papiernik-Wojdera

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Realizacja zajęć dydaktycznych

Doskonalenie procesu dydaktycznego na kierunkach: Logistyka i Logistyka w gospodarce

ZAINTERESOWANIA

 • Analiza i ekonomika przedsiębiorstwa
 • Zrównoważony wzrost przedsiębiorstwa
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Finansowe i marketingowe aspekty logistyki
 • Uwarunkowania i czynniki rozwoju logistyki w przedsiębiorstwie

OSIĄGNIECIA

Pełnione funkcje:

 • Członek Rady Konsultacyjnej na kierunkach: Logistyka (st. I st.) i Logistyka w gospodarce (st. II st.).
 • Członek Komisji ds. Jakości Kształcenia na kierunkach: Logistyka i Logistyka w gospodarce.
 • Współautor raportu samooceny na kierunku Logistyka – PKA (2019).
 • Członek Komisji Programowej na kierunku Logistyka (2009-2012).
 • Opiekun I roku studiów na kierunku Logistyka (2014-2016).
 • Opiekun specjalności: Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem (2010-2017).
 • Opiekun specjalności: Ekonomika i finansowanie działalności gospodarczej (2017-2019).

Medale i nagrody:

 • Medal Srebrny za Długoletnią Służbę (2016).
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2015).
 • Nagroda Zespołowa III stopnia Rektora UŁ za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze (2006).

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-51-44

Rewolucji 1905 r. 37/39 pokój: F - 21 90-214 Łódź

Dyżury

piątek: 16:40-18:00