PROFIL PRACOWNIKA: Agata Gniadkowska-Szymańska

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki

Pokój: F21
e-mail: agata.gniadkowska@uni.lodz.pl
ORCID: orcid.org/0000-0002-7321-3360

BIOGRAM

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse, absolwentka Wydziału Ekonomiczno - Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie pracuję jako adiunkt w Katedrze Rynku i Inwestycji Kapitałowych UŁ.

Autorka licznych artykułów w czasopismach naukowych dotyczących płynności obrotu papierami wartościowymi notowanymi na różnych rynkach finansowych i finansami korporacyjnymi, w tym rachunkiem kosztów.

ZAINTERESOWANIA

Zajmuję się zagadnieniami płynności obrotu papierami wartościowymi notowanymi na różnych rynkach finansowych i finansami korporacyjnymi, w tym rachunkiem kosztów. Dodatkowo interesuje się zagadnieniami dotyczącymi tworzenia wartości w przedsiębiorstwach notowanych na rynkach kapitałowych oraz finansami behawioralnymi . Prowadzi zajęcia z finansów przedsiębiorstw oraz rachunkowości zarządczej zarówno dla studentów studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych. Jest zaangażowana w pracę Katedry w obszarze tworzenia programów specjalności. Jest opiekunem zespołów w konkursie CFA Ethics Challange.

OSIĄGNIECIA

Jest autorką ok. 20 publikacji naukowych, w których analizuje aktualne problemy związane z rynkiem finansowym i finansami przedsiębiorstw. Aktywnie uczestniczy w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, na których wymienia opinie z innymi naukowcami i praktykami.

Prowadzi zajęcia w języku polskim i angielskim w obszarze szeroko rozumianych finansów i rachunkowości. Jest także opiekunem seminariów magisterskich. Współtworzy programy specjalności z uwzględnieniem aktualnych problemów rynkowych. Bierze aktywny udział w wymianie międzynarodowej w programie Erasmus. Jest opiekunem grup w konkursach organizowanych przez Stowarzyszenie CFA, a także współpracuje z Kołami Naukowymi działającymi na Wydziale.

Publikacje naukowe artykuły:

 • Gniadkowska-Szymańska, A., Bolek, M., Pietraszewski, P. (2022). Company growth and growth opportunities on the example of some EU stock exchanges in the light of market characteristics. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 63-100.
 • Gniadkowska - Szymańska A., (2022), Czy kapitał intelektualny wpływa na rozwój spółek w zależności od ich wielkości - przykład spółek giełdowych wchodzących w skład WIG30 oraz mWIG40, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, red.nauk. DARIUSZ ZARZECKI, nr 1, pp. 79-90.
 • Gniadkowska-Szymańska, A., Draženović, B. O., Nikolaj, S. S. (2022). Selected Cryptocurrency Returns and Capital Gains Tax-Based on the Example of Countries with Varying Degrees of Legal Regulations Concerning Cryptocurrencies. Finanse i Prawo Finansowe, 3(35), 53-64.
 • Gniadkowska-Szymańska, A., & Gubareva, M. (2022). Trading Volume and Capital Gains Tax-Evidence from Selected Stock Markets with Different Characteristics. Finanse i Prawo Finansowe, 3(35), 43-52.
 • Gniadkowska-Szymańska, A., Bolek, M. (2022). Are Bankruptcy Models Adequate for Condition Assessment of Companies Listed on Warsaw Stock Exchange?. Financial Internet Quarterly'e-Finanse', 18(2).
 • Gniadkowska-Szymańska, A., Bolek, M., Lyroudi, K. (2022). Covid-19 Pandemic and Day-of-the-week Anomaly in Omx Markets. Central European Economic Journal, 9(56), 158-177.
 • Gniadkowska-Szymańska, A., Bolek, M. (2022). Is the Growth of Companies Influencing Their Financial Condition Depending on Their Size: S&P 500 Listed Companies Example. Asia-Pacific Financial Markets, 1-15.
 • Gniadkowska-Szymańska, A., Bolek, M. (2021). Is solvency influencing EPS growth in Poland, Austria and Germany: a comparison study of markets with a similar bankruptcy law, International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation, Special Issue on: New Trends in Accounting and Auditing for SMEs, ISSN: 1740-8008
 • Gniadkowska-Szymańska, A., Bolek, M. (2021). The Condition of Companies and their Growth Based on the Example of Companies Included in WIG and DAX Indices. Finanse i Prawo Finansowe, 2, 30, 25-44.
 • Gniadkowska-Szymańska A., (2021). Liquidity of assets and liquidity of shares: the example of the Warsaw Stock Exchange, Bank i Kredyt, Narodowy Bank Polski, vol. 52(1), pages 1-22.
 • Gniadkowska-Szymańska, A. (2019). The Impact of Trade Liquidity on the Rates of Return from Emerging Market Shares Based on the Example of Poland, Austria and Hungary. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 4(343), 137-157.
 • Gniadkowska-Szymańska, A., Bolek, M. (2019). Financial liquidity as a factor determining the econimic condition of companies on the capital market in relation to bankruptcy law in Poland. Financial Internet Quarterly'e-Finanse', 15(1).
 • Gniadkowska - Szymańska A. (2018). The impact of trading liquidity on the rate of return on emerging markets. The example of Poland and the Baltic Countries, E-FINANSE, vol.13/ nr 4, s. 136-148.
 • Gniadkowska - Szymańska A. (2018). The Impact Of The Company's Dividend Policy On The Liquidity Of Its Shares Listed On The Warsaw Stock Exchange, E-FINANSE, vol.13/ nr 3, s. 24-32.
 • Gniadkowska-Szymańska, A., Bolek, M. (2018). Ocena kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym w świetle Prawa upadłościowego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 1(91), 11–22. DOI: 10.18276/frfu.2018.91-01.
 • Gniadkowska - Szymańska A. (2017). The multifactorial Pastor-Stambaugh model: explaining the impact of liquidity on the rate of return based on the example of the Warsaw Stock Exchange, Equilibrium. Quarterly Journal Of Economics And Economic Policy. 12(2), 211-228. doi:10.24136/eq.v12i2.11
 • Gniadkowska - Szymańska A. (2016). Analysis of the impact of trading liquidity on the development of investment time horizon on the example of the Warsaw Stock Exchange. “Acta Universitatis Lodziensis. FoliaOeconomica” 4(324)2016, s. 139-150. DOI: http://dx.doi.org/10.18778/0208-6018.324.09
 • Gniadkowska - Szymańska A. (2015). Płynność obrotu akcjami na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, nr 39, ss: 169-182, ISSN: 1899-9867.
 • Gniadkowska-Szymańska A. (2013). Zastosowanieróżnychstrategiiinwestycyjnych na rynkuopcjiwPolsce. "PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO", 4, ss: 139 - 155, ISSN: 1732-1565.
 • Gniadkowska - Szymańska A. (2013). Istota kosztów agencji - konflikty pomiędzy zarządzającymi przedsiębiorstwem, a dostawcami kapitału. Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne", 2/2013 ,p: 93-102, ISSN: 2081-478X.
 • Gniadkowska - Szymańska A. (2013). Od czego zależy płynność na rynku giełdowym. "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne", 2/2013, p: 103-111, ISSN: 2081-478X.
 • Gniadkowska-Szymańska A. (2012). Wpływ płynności obrotu na kształtowanie się stopy zwrotu z akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. "PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO", 1, ss: 563-570, ISSN: 1732-1565.
 • Gniadkowska-Szymańska A. (2012). Decyzja o dywidendach a koszty agencji. "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne", 1/2012, ss: 114-124, ISSN: 2081-478X.
 • Gniadkowska-Szymańska A. (2012). Wpływ zmian zagranicznych indeksów giełdowych na Warszawski Indeks Giełdowy. [w:] red. TADEUSZ DYR, red. ELŻBIETA SIEK (red.), UWARUNKOWANIA ROZWOJU REGIONALNEGO UNII EUROPEJSKIEJ, INSTYTUT NAUKOWO-WYDAWNICZY SPATIUM, ss: 237-250, l. stron monografii ogółem: 260, wyd. pierwsze; ISBN: 978-83-62805-60-0.
 • Gniadkowska A., Gajdka J., Schabek T. (2010). Płynność obrotu a stopa zwrotu z akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. "ZESZYTY NAUKOWE. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU", 142, ss: 597-605, ISSN: 1689-7374.

Publikacje naukowe książki:

 • Gniadkowska - Szymańska A. (2018). Płynność obrotu a stopa zwrotu z akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, stron monografii ogółem: 136, wyd. pierwsze; ISBN: 978-83-8142- 138-6, e-ISBN:978-83-8142-139-3.KONTAKT I DYŻURY

Sekretariat Katedry: 48-426-35-52

Rewolucji 1905 r. 37/39 pokój: f21 90-214 Łódź