Katedra Funkcji Rzeczywistych

Opis zadań

Tematyka badań naukowych prowadzonych w Katedrze Funkcji Rzeczywistych:

 • topologie gęstości,
 • zastosowania teorii mnogości w analizie,
 • zbieżność ciągów funkcyjnych
 • własności algebraiczne i topologiczne pewnych podzbiorów prostej i innych przestrzeni topologicznych.

Katedra Funkcji Rzeczywistych od lat współpracuje z grupą matematyków słowackich związanych ze Slovak Academy of Science Efektem tej współpracy są wspólnie organizowane konferencje cyklu International Summer Conference on Real Functions.
Jeśli chodzi o Polskie ośrodki - ściśle współpracujemy z Instytutem Matematyki Politechniki Łódzkiej, a także matematykami z Akademii Pomorskiej w Słupsku, Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytetu Szczecińskiego.
Współpracujemy także naukowo z prof. Cihanem Orhanem z Ankara University, prof. Georgem Karakostasem z Ioannina University oraz prof. Tarasem Banakhem z Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Ivana Franki.

Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne dla studentów I i II stopnia na kierunkach:

 • analiza danych,
 • informatyka,
 • matematyka.

Pracownicy Katedry sprawują opiekę nad pracami licencjackimi i magisterskimi przygotowywanymi

 • I i II stopnia na kierunku matematyka, tematyka - analiza, teoria funkcji rzeczywistych, teoria miary, teoria mnogości i topologia
 • I stopnia na kierunku Informatyka, tematyka - zagadnienia algorytmiczne, gry, aplikacje użytkowe,urządzenia oparte o arduino/raspbery.


Działalność pozauczelniana - Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Polskie Towarzystwo Matematyczne, Kasa im. Józefa Mianowskiego. Fundacja Popierania Nauki, Piknik Naukowy w Manufakturze, Dzień Pi na WMiI UŁ, Wykłady popularnonaukowe dla uczniów szkół podstawowych i średnich, współpraca przy organizacji egzaminów maturalnych.

Seminarium naukowe Katedry „Topologie gęstości”
Semestr zimowy 2022/2023:

 1. 2022.10.18 dr hab., prof. UŁ Grażyna Horbaczewska "Wspomnienia z wakacji – inspiracje z konferencji w Paryżu i Starej Lesnej.
 2. 2022.10.11 dr hab., prof. UŁ Małgorzata Filipczak "Uwagi o topologiach Hashimoto."
 3. 2022.10.04 prof. dr hab. Władysław Wilczyński "Miara i kategoria raz jeszcze, uwagi o wynikach T. Salata."

Dane kontaktowe

Katedra Funkcji Rzeczywistych

 • Stefana Banacha 22 90-238 Łódź
tel: 42-635-59-62 e-mail:

Skład osobowy