Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności

Opis zadań

Do zadań Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego należą:

1. Współudział w organizowaniu pracy naukowej i dydaktycznej pracowników, studentów i uczniów Uniwersytetu Łódzkiego poprzez:

a) gromadzenie i uzupełnianie zbiorów bibliotecznych zgodnie z kierunkami badań oraz potrzebami dydaktycznymi Uniwersytetu,

b) opracowanie, ewidencję, magazynowanie i ochronę zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,

c) udostępnianie zbiorów i źródeł informacji niezbędnych do prac naukowo-badawczych, dydaktyki i popularyzacji wiedzy,

d) zapewnienie możliwości korzystania ze zbiorów bibliotecznych osobom niepełnosprawnym zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231);

2. Organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie informacji naukowej poprzez:

a) udzielanie informacji o zbiorach i innych zasobach wiedzy,

b) organizowanie dostępu do źródeł elektronicznych i innych zasobów wiedzy;

3. Prowadzenie prac badawczych z zakresu informatologii, bibliologii i dziedzin pokrewnych oraz realizacja projektów naukowych;

4. Prowadzenie zajęć dydaktycznych, szkoleń i praktyk:

a) zajęcia z przysposobienia bibliotecznego dla studentów UŁ,

b) szkolenia dla studentów i pracowników UŁ w zakresie korzystania ze źródeł informacji naukowej i bibliograficznej,

c) praktyki dla studentów i pracowników UŁ;

5. Współpraca z bibliotekami krajowymi i zagranicznymi w zakresie gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów oraz informacji bibliograficznej i bibliotecznej;

6. Wykorzystanie w pracy bibliotekarskiej nowoczesnych metod i środków, zgodnie ze standardami i osiągnięciami światowymi;

7. Działanie na rzecz instytucji, urzędów regionu i kraju poprzez udostępnianie zbiorów i źródeł informacji, zgodnie z regulaminem korzystania ze zbiorów BUŁ;

8. Dokumentowanie dorobku naukowego pracowników i doktorantów UŁ;

9. Ochrona zbiorów cennych i rzadkich.

Dane kontaktowe

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego

 • Jana Matejki 32/38 90-237 Łódź
tel: 42-635-60-50 e-mail: www: www.lib.uni.lodz.pl

Pracownicy

 • zdjęcie pracownika

  Tomasz Adamski

  Pracuje w: Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego

  Zobacz profil
 • zdjęcie pracownika

  Teresa Al-Rabi

  Pracuje w: Samodzielna Sekcja Administracji

  Zobacz profil
 • zdjęcie pracownika

  Agata Andrysiak

  Pracuje w: Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji

  Zobacz profil
 • zdjęcie pracownika

  mgr Anna Arkuszewska

  Pracuje w: Biblioteka Instytutu Historii

  Zobacz profil
 • zdjęcie pracownika

  mgr Mariola Augustyniak

  Pracuje w: Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego

  Zobacz profil
 • zdjęcie pracownika

  mgr Jacek Bajak

  Pracuje w: Sekcja Inwentarza

  Zobacz profil
 • zdjęcie pracownika

  mgr Katarzyna Bajak

  Pracuje w: Amerykańskie Centrum Kultury i Informacji - American Corner

  Zobacz profil
 • zdjęcie pracownika

  mgr Piotr Bajsarowicz

  Pracuje w: Oddział Informacji Naukowej i Analiz Bibliometrycznych

  Zobacz profil
 • zdjęcie pracownika

  Maria Balcerak

  Pracuje w: Sekcja Inwentarza

  Zobacz profil
 • zdjęcie pracownika

  mgr Grzegorz Bartczak

  Pracuje w: Sekcja Opracowania Technicznego Czasopism

  Zobacz profil
 • zdjęcie pracownika

  mgr Dorota Bartnik

  Pracuje w: Oddział Zbiorów Specjalnych

  Zobacz profil
 • zdjęcie pracownika

  mgr Teresa Bednarek

  Pracuje w: Sekcja Inwentarza

  Zobacz profil
 • zdjęcie pracownika

  mgr Iwona Bednarek

  Pracuje w: Pracownia Konserwacji Zbiorów

  Zobacz profil
 • zdjęcie pracownika

  mgr Justyna Bijak

  Pracuje w: Sekcja Kupna i Wymiany

  Zobacz profil
 • zdjęcie pracownika

  mgr Monika Bluszcz

  Pracuje w: Sekcja Gromadzenia i Opracowania Czasopism

  Zobacz profil

Lista jednostek