PROFIL PRACOWNIKA: Dorota Bartnik

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

kierowanie Oddziałem Zbiorów Specjalnych; nadzór i koordynacja prac w Oddziale Opracowania Zbiorów, Oddziale Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów oraz Pracowni Restauracji Książki; realizowanie/współrealizowanie projektów; praca w organach kolegialnych; inna działalność służąca usprawnieniu funkcjonowania BUŁ

-

BIOGRAM

Jestem absolwentką geografii i podyplomowych studiów bibliotekoznawczych na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2001 roku pracuję w Bibliotece UŁ. W 2012 r. zdałam egzamin państwowy uzyskując kwalifikacje bibliotekarza dyplomowanego.

ZAINTERESOWANIA

W swojej pracy badawczej koncentruję się na zagadnieniach związanych z historią kartografii, kartografią regionu łódzkiego, historią księgozbiorów i kolekcji, łącząc kompetencje bibliotekoznawcze i geograficzne. Publikuję artykuły w pracach i periodykach z zakresu obydwu dziedzin, takich jak: „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum”, „Z Dziejów Kartografii”, „Biblioteka Polskiego Przeglądu Kartograficznego”, Seria „Bibliotekarza Zachodniopomorskiego”. Jest członkiem założycielem Towarzystwa Lindleyowskiego.

KONTAKT I DYŻURY

Jana Matejki 32/38 90-237 Łódź

Jana Matejki 32/38 90-237 Łódź

Sekretariat: 42-635-60-02

Jana Matejki 32/38 90-237 Łódź