Oddział Zbiorów Specjalnych

Opis zadań

Zbiory specjalne zostały wyodrębnione z ogólnego zasobu bibliotecznego ze względu na ich odmienne cechy treściowe, formalne i inną metodę opracowania bibliotecznego, a co za tym idzie – inne formy udostępniania. Odmienność traktowania zbiorów specjalnych w zakresie podstawowych czynności bibliotecznych wiąże się przede wszystkim z ich specyfiką treściową, unikatowością, wartością dla nauki i nierzadko zabytkowym charakterem. Stanowią one warsztat pracy naukowej i dydaktycznej dla pracowników naukowych oraz studentów Uniwersytetu Łódzkiego, a także dla licznych gości z kraju i zagranicy. Obszerniejszą charakterystykę zbiorów można znaleźć w opisach poszczególnych Sekcji OZS.

Oddział Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego składa się z ośmiu jednostek:

  • Sekcji Starych Druków,
  • Sekcji Rękopisów,
  • Sekcji Ikonografii,
  • Sekcji Kartografii,
  • Sekcji Muzykaliów,
  • Sekcji Dokumentów Życia Społecznego,
  • Sekcji Cymeliów (XIX–XX wiek),
  • Pracowni Restauracji Książki.

Dane kontaktowe

Oddział Zbiorów Specjalnych

  • Jana Matejki 32/38 90-237 Łódź
tel: 42-635-60-02 www: http://www.lib.uni.lodz.pl/

Skład osobowy

Lista jednostek