Oddział Zbiorów Specjalnych

Opis zadań

Zbiory specjalne zostały wyodrębnione z ogólnego zasobu bibliotecznego ze względu na ich odmienne cechy treściowe, formalne i inną metodę opracowania bibliotecznego, a co za tym idzie – inne formy udostępniania. Odmienność traktowania zbiorów specjalnych w zakresie podstawowych czynności bibliotecznych wiąże się przede wszystkim z ich specyfiką treściową, unikatowością, wartością dla nauki i nierzadko zabytkowym charakterem. Obszerniejszą charakterystykę zbiorów można znaleźć w opisach poszczególnych Sekcji OZS.

Oddział Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego składa się z siedmiu jednostek: Sekcji Starych Druków, Sekcji Rękopisów, Sekcji Ikonografii, Sekcji Kartografii, Sekcji Muzykaliów, Sekcji Dokumentów Życia Społecznego, Sekcji Cymeliów (XIX–XX wiek). Stanowi warsztat pracy naukowej i dydaktycznej dla pracowników naukowych oraz studentów Uniwersytetu Łódzkiego, a także dla licznych gości z kraju i zagranicy.

Ze zbiorów specjalnych można korzystać tylko na miejscu w Czytelni Zbiorów Specjalnych (cymelia, dokumenty życia społecznego, ikonografia, kartografia, rękopisy, stare druki) i w Sekcji Muzykaliów (dokumenty dźwiękowe i druki muzyczne).

Dane kontaktowe

Oddział Zbiorów Specjalnych

  • Jana Matejki 32/38 (Oddział Zbiorów Specjalnych) 90-237 Łódź
tel: 42-635-60-09 www: http://www.lib.uni.lodz.pl/

Skład osobowy

Lista jednostek