Biblioteka Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej

Opis zadań

Biblioteka Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego gromadzi, opracowuje i udostępnia książki i czasopisma z zakresu nauk fizycznych, informatycznych oraz literaturę popularnonaukową dotyczącą nauk przyrodniczych.

Do głównych zadań pracowników należą:

  • gromadzenie książek i czasopism polskich i zagranicznych dotyczących nauk fizycznych, informatycznych oraz literatury popularnonaukowej;
  • opracowywanie formalne i rzeczowe wydawnictw zwartych i ciągłych w systemie elektronicznym SYMPHONY;
  • udostępnianie księgozbioru:
    • na miejscu – w czytelni,
    • na zewnątrz – w wypożyczalni oraz w ramach wypożyczania międzybibliotecznego;
  • działalność informacyjno-bibliograficzna, w tym prowadzenie własnej strony internetowej oraz szkolenia biblioteczne;
  • współpraca z innymi jednostkami UŁ.


Dane kontaktowe

Biblioteka Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej

  • Pomorska 149/153 90-236 Łódź
tel: 42-635-57-28 e-mail:

Skład osobowy