Biblioteka Wydziału Filologicznego

Opis zadań

Biblioteka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego gromadzi, opracowuje i udostępnia książki i czasopisma z zakresu historii i teorii literatury, literatury pięknej polskiej i obcej (angielskiej, niemieckiej, francuskiej, włoskiej, hiszpańskiej, rosyjskiej, bułgarskiej, łacińskiej), językoznawstwa polskiego i obcego, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, logopedii, kulturoznawstwa, dziennikarstwa.

Do głównych zadań pracowników należą:

 • gromadzenie książek i czasopism polskich i zagranicznych dotyczących literaturoznawstwa, językoznawstwa, bibliotekoznawstwa, kulturoznawstwa, logopedii i dziennikarstwa;
 • opracowywanie formalne i rzeczowe wydawnictw zwartych i ciągłych w systemie elektronicznym SYMPHONY;
 • udostępnianie księgozbioru:
  • na miejscu – w wolnym dostępie oraz w czytelni,
  • na zewnątrz – w wypożyczalni, książkomacie oraz w ramach wypożyczania międzybibliotecznego;
 • wykonywanie skanów fragmentów książek i artykułów z czasopism zamawianych przez studentów i pracowników naukowych;
 • działalność informacyjno-bibliograficzna, w tym prowadzenie własnej strony internetowej (www.biblfilolog.uni.lodz.pl), szkolenia biblioteczne i prezentacja Biblioteki studentom oraz gościom zapraszanym przez pracowników i władze Wydziału Filologicznego;
 • współpraca z innymi jednostkami UŁ.

Dane kontaktowe

Biblioteka Wydziału Filologicznego

 • Pomorska 171/173 90-236 Łódź
tel: 42-635-69-08 e-mail: www: https://www.biblfilolog.uni.lodz.pl/

Skład osobowy