Oddział Bibliotek Zakładowych

Opis zadań

Oddział Bibliotek Zakładowych Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego prowadzi nadzór merytoryczny nad pracą bibliotek zakładowych oraz przestrzeganiem norm, przepisów i zasad pracy bibliotekarskiej w zakresie gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów.

Do zadań pracowników Oddziału należą:

  • organizowanie i koordynowanie współpracy bibliotek zakładowych z Biblioteką UŁ w ramach jednolitego systemu biblioteczno-informacyjnego UŁ;
  • współpraca z władzami wydziałów i innych jednostek organizacyjnych UŁ, w ramach których funkcjonują biblioteki zakładowe;
  • nadzór nad sprawozdawczością bibliotek zakładowych oraz opracowanie sprawozdawczości rocznej z działalności bibliotek;
  • prace administracyjne związane z obsługą pracowników bibliotek zakładowych podlegających Dyrektorowi Biblioteki UŁ.
  • szkolenia pracowników bibliotek zakładowych w zakresie opracowania formalnego i charakterystyki przedmiotowej wydawnictw zwartych i ciągłych, zgodnie z obowiązującymi formatami i przepisami katalogowania;
  • nadzór nad przepływem rekordów bibliograficznych z bibliotek zakładowych do Katalogu Głównego Biblioteki UŁ;
  • korekta alfabetyczna i przedmiotowa opisów bibliograficznych sporządzanych przez biblioteki zakładowe UŁ;
  • wprowadzanie do bazy opisów bibliograficznych wydawnictw zwartych i ciągłych oraz rekordów kartotekowych utworzonych przez biblioteki zakładowe w kliencie oprogramowania aktualnie użytkowanego w Biblioteki UŁ;
  • melioracja bazy lokalnej i modyfikacja rekordów bibliograficznych i kartotekowych w zakresie opracowania formalnego i charakterystyki przedmiotowej dokumentów.

Dane kontaktowe

Oddział Bibliotek Zakładowych

  • Jana Matejki 32/38 90-237 Łódź
tel: 42-635-64-68

Skład osobowy