Oddział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów

Opis zadań

Do podstawowych zadań Oddziału Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego należy realizacja planowej polityki gromadzenia i uzupełniania druków zwartych i wydawnictw ciągłych oraz zbiorów specjalnych zgodnie z kierunkami badań oraz potrzebami dydaktycznymi Uczelni. Zbiory pozyskiwane są poprzez kupno krajowe i zagraniczne, egzemplarz obowiązkowy, wymianę i dary.

Do istotnych zadań Oddziału należą:

 • przyjmowanie i selekcja przesyłek, wysyłanie potwierdzeń i obsługa reklamacji;
 • preselekcja druków zwartych z egzemplarza obowiązkowego i darów;
 • wstępna selekcja i przygotowanie czasopism z bieżącego wpływu do udostępniania;
 • planowe pozyskiwanie druków zwartych, wydawnictw ciągłych i zbiorów specjalnych w oparciu o bieżące rozpoznanie rynku wydawniczego;
 • realizacja dezyderatów w zakresie zakupu książek i czasopism krajowych i zagranicznych;
 • współpraca z księgarniami, antykwariatami, hurtowniami oraz firmami wyspecjalizowanymi w handlu publikacjami zagranicznymi;
 • rejestracja i wstępne opracowanie materiałów bibliotecznych z egzemplarza obowiązkowego, kupna i darów w systemie bibliotecznym;
 • prowadzenie akcesji czasopism polskich i zagranicznych;
 • organizacja przetargów na dostawę czasopism krajowych i zagranicznych;
 • przygotowywanie publikacji do wycofania ze zbiorów we współpracy z Komisją ds. Sekcji Księgozbioru Biblioteki Głównej i Bibliotek Zakładowych UŁ;
 • prowadzenie ewidencji wydatków i wpływów związanych z dystrybucją materiałów bibliotecznych.
 • prowadzenie wymiany publikacji z bibliotekami krajowymi i zagranicznymi;
 • gospodarowanie drukami zbędnymi i dubletami pochodzącymi z selekcji Biblioteki UŁ i bibliotek zakładowych (m.in. prowadzenie bazy DUBLETY BUL, realizacja zamówień).
 • współpraca z Oddziałem Magazynów i Udostępniania Zbiorów w zakresie tworzenia bazy dubletów.


Dane kontaktowe

Oddział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów

 • Jana Matejki 32/38 90-237 Łódź
tel: 42-635-60-14

Skład osobowy