Oddział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów

Opis zadań

Do podstawowych zadań Oddziału Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego należy realizacja planowej polityki gromadzenia i uzupełniania druków zwartych i zbiorów specjalnych zgodnie z kierunkami badań oraz potrzebami dydaktycznymi Uczelni. Zbiory pozyskiwane są poprzez kupno krajowe i zagraniczne, egzemplarz obowiązkowy, wymianę i dary.

W obrębie OGiUZ działają dwa zespoły: Sekcja Egzemplarza Obowiązkowego, Darów i Dubletów oraz Sekcja Kupna i Wymiany.

Dane kontaktowe

Oddział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów

  • Jana Matejki 32/38 (Oddział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów) 90-237 Łódź
tel: 42-635-60-14

Skład osobowy

Lista jednostek