PROFIL PRACOWNIKA: Marta Kowalska

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

  • Wprowadzanie do rejestru nabytków i do bazy komputerowej wydawnictw przekazanych przez darczyńców.
  • Przygotowanie i wysyłanie podziękowań.
  • Opracowanie dokumentacji z selekcji księgozbiorów bibliotek zakładowych.
  • Uzgadnianie przydziału publikacji do poszczególnych jednostek organizacyjnych BUŁ.
  • Prowadzenie statystyki miesięcznej i rocznej wpływu z darów.

KONTAKT I DYŻURY