Biblioteka Filii UŁ w Tomaszowie Mazowieckim

Opis zadań

Biblioteka Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim gromadzi, opracowuje i udostępnia literaturę naukową i czasopisma z zakresu prawa i administracji, zarządzania i marketingu, turystyki i rekreacji, leśnictwa oraz nauk pokrewnych.

Do głównych zadań pracowników należą:

 • gromadzenie książek i czasopism polskich i zagranicznych dotyczących prawa i administracji, zarządzania i marketingu, turystyki i rekreacji, leśnictwa oraz nauk pokrewnych;
 • opracowywanie i ewidencja materiałów bibliotecznych;
 • udostępnianie księgozbioru:
  • na miejscu – w czytelni,
  • na zewnątrz – w wypożyczalni;
 • udostępnianie kopii cyfrowych artykułów z czasopism i fragmentów książek;
 • usługi informacyjne, w tym udzielanie informacji katalogowych, bibliotecznych i bibliograficznych oraz szkolenia i instruktaż czytelników;
 • współpraca z kadrą naukową w planowaniu zakupów niezbędnej literatury;
 • współpraca z Biblioteką UŁ.


Dane kontaktowe

Biblioteka Filii UŁ w Tomaszowie Mazowieckim

 • Konstytucji 3 Maja 65/67 97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel: 44-724-68-00 e-mail:

Skład osobowy