Oddział Informacji Naukowej i Analiz Bibliometrycznych

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności

Opis zadań

Oddział Informacji Naukowej i Analiz Bibliometrycznych Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego prowadzi działania w kilku podstawowych obszarach związanych ze wsparciem nauki i dydaktyki na Uniwersytecie Łódzkim. Odpowiada także za rozpowszechnianie informacji o funkcjonowaniu Biblioteki UŁ i organizowanych przez nią wydarzeniach.

Do podstawowych zadań OINiAB należą:

  • przygotowanie analiz i zestawień bibliometrycznych i naukometrycznych w oparciu o bazy danych (m.in. Scopus, Web of Science), również na potrzeby III Kryterium – kontakt @ bibliometria@lib.uni.lodz.pl;
  • organizacja dostępu do sieciowych zasobów informacji i koordynowanie umów z wydawcami i dostawcami e-zasobów – kontakt @ ezasoby@lib.uni.lodz.pl;
  • praca z systemami ewidencji dorobku naukowego, w tym import publikacji – kontakt @ publikacjeUL@lib.uni.lodz.pl;
  • prowadzenie szkoleń, zajęć dydaktycznych i organizacja praktyk studenckich oraz wycieczek – kontakt @ szkolenia@lib.uni.lodz.pl;
  • realizacja kwerend bibliograficznych i działalność informacyjna – kontakt @ bulinf@lib.uni.lodz.pl;
  • promowanie polityki otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych, konsultacje w zakresie programów publikowania otwartego na UŁ, modelu open access w nauce, a także danych badawczych i Planów Zarządzania Danymi – kontakt @ openaccess@lib.uni.lodz.pl;
  • administrowanie Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego i informowanie o jego zasobach – kontakt @ repozytorium@lib.uni.lodz.pl;
  • działalność promocyjna i informacyjna dotycząca funkcjonowania Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego (strona internetowa, media społecznościowe, wydarzenia naukowe i kulturalne, projekt Wirtualny Asystent, projekt Ambasador BUŁ) – kontakt @ promocja@lib.uni.lodz.pl.

Dane kontaktowe

Oddział Informacji Naukowej i Analiz Bibliometrycznych

  • Jana Matejki 32/38 (Oddział Informacji Naukowej i Analiz Bibliometrycznych) pokój: 103-109, 122 90-237 Łódź
tel: 42-635-60-16 e-mail: www: http://www.lib.uni.lodz.pl/

Skład osobowy