Instytut Logistyki i Informatyki

Opis zadań

Instytut koordynuje proces dydaktyczny na następujących kierunkach:

 • Logistyka I stopnia
 • Logistyka w gospodarce II stopnia
 • Informatyka Ekonomiczna I stopnia

oraz wspólnie z Instytutem Ekonometrii oraz Instytutem Statystyki i Demografii

 • Informatyka i Ekonometria II stopnia

Ponadto opiekuje się specjalnościami IT w finansach na kierunku Bankowość i Finanse Cyfrowe I i II stopień.

Logistyka I stopnia

Na kierunku Logistyka studenci zdobywają wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnych przedsiębiorstw (działających w sektorze transport-spedycja-logistyka), podstaw nauk ekonomicznych i zarządzania organizacją oraz umiejętności rozwiązywania problemów logistycznych (przy istotnym wsparciu narzędzi informatycznych) w dobie wyzwań zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw i gospodarki.

Łączenie teorii z praktyką stanowi ważny atrybut studiów na kierunku Logistyka. Studenci uczestniczą w wizytach studyjnych w przedsiębiorstwach branży TSL, cyklicznych wykładach prowadzonych przez praktyków, warsztatach czy dyskusjach panelowych z udziałem przedstawicieli jednostek publicznych i przedsiębiorstw logistycznych.

Student może rozwijać swoje zainteresowania w ramach następujących specjalności:

 • Logistyka transgraniczna,
 • Informatyczne wspomaganie decyzji logistycznych,
 • Logistyka w przedsiębiorstwie,
 • Zasoby w sieciach dostaw.

Logistyka w gospodarce II stopnia

Treści programowe kierunku Logistyka w gospodarce uwzględniają wieloaspektowy charakter logistyki i koncentrują się na efektywnościowym nurcie rozważań nad logistyką. Student może zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie strategicznego i taktycznego zarządzania logistycznego; m.in. w zakresie identyfikowania problemów w systemach logistycznych, oceniania ryzyka i ich rozwiązywania przy wykorzystaniu aktualnych metod stosowanych w logistyce i przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych. Student ma możliwość samodzielnego zaprojektowania części realizowanego programu poprzez wybór seminarium magisterskiego oraz przedmiotów w ramach szerokiej oferty zajęć do wyboru (w tym w języku obcym).

Informatyka Ekonomiczna I stopień

Kierunek Informatyka ekonomiczna o profilu praktycznym powstał w celu dopasowania programu kształcenia studentów do potrzeb rynku pracy w zakresie specjalistów IT. Absolwenci kierunku wyróżniają się doskonałym przygotowaniem w zakresie programowania i zarządzania systemami informatycznymi. Pracują m.in. jako specjaliści sieciowi (projektujący, wdrażający, konserwujący, administrujący sieciami komputerowymi, np. administratorzy systemów baz danych). W trakcie studiów zdobywają następujące umiejętności:

 • programowanie;
 • znajomość metodyk Agile w zarządzaniu projektami;
 • testowanie oprogramowania, zarządzanie projektem;
 • zdolności analityczne oraz szereg tzw. kompetencji miękkich: nastawienie na rozwój techniczny, troska o jakość wykonywanej pracy, chęć uczenia się, umiejętność współpracy oraz zorganizowania własnej pracy i czasu, orientacja na cele.

Kierunek Informatyka ekonomiczna jest utworzony z myślą o ludziach otwartych i pragnących poszerzać swoje horyzonty. Jest to kierunek o charakterze innowacyjnym i zgodnym z zapotrzebowaniem gospodarki na absolwentów z obszaru IT.

Dane kontaktowe

Instytut Logistyki i Informatyki

 • Rewolucji 1905 r. 37/39 90-214 Łódź
tel: 42-635-52-31 e-mail:

Skład osobowy

Lista jednostek