PROFIL PRACOWNIKA: Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Zajmowane stanowisko wiąże się z prowadzeniem zajęć dydaktycznych ze studentami (m.in. z zakresu Zarządzania produkcją i usługami, Marketingu usług logistycznych czy seminariów dyplomowych) oraz badań naukowych (m.in. w obszarze obsługi klienta w podmiotach usługowych).

BIOGRAM

Ukończyłam: Wydział Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny UŁ na kierunku chemia, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny na kierunku finanse i bankowość. Jestem również absolwentką studiów podyplomowych: "Kształcenie dorosłych" oraz Szkoły Tutorów Akademickich.

Jestem doktorem nauk ekonomicznych i posiadam stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych (nauki o zarządzaniu).ZAINTERESOWANIA

Interesuję się problematyką funkcjonowania podmiotów usługowych w obszarze B2C i B2B. Napisałam kilkadziesiąt artykułów na ten temat i kilka książek m.in.:

Innowacyjne rozwiązania w logistyce. Aspekty wybrane (współaut. J.Doński-Lesiuk, T.A.Karkowski, U.Motowidlak), Wydawnictwo UŁ, Łódź 2020,

Lekarz i przedsiębiorczość – od teorii do praktyki, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014,

Przedsiębiorczość lekarzy dentystów w kontekście relacji z pacjentami, Wyd. UŁ, Łódź 2013,

Organizacja i zarządzanie gabinetem stomatologicznym, Czelej, Warszawa 2011,

Obsługa klienta gabinetu stomatologicznego, Czelej, Warszawa 2011,

Finansowanie marketingu w ochronie zdrowia, CeDeWu, Warszawa 2010,

Marketing usług zdrowotnych – od budowania wizerunku placówki do zadowolenia klientów, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2007, (wyd. V rozszerzone).

OSIĄGNIECIA

Dwie wspaniałe córki.

KONTAKT I DYŻURY

Rewolucji 1905 r. 37/39 90-214 Łódź

Rewolucji 1905 r. 37/39 90-214 Łódź

Dyżury

poniedziałek: 11:30-13:00 Konsultacje w semestrze letnim r.ak. 2023/24 odbywają się w F124 w g. 11.30-13.00