Katedra Logistyki i Innowacji

Opis zadań

Dorobek naukowy pracowników Katedry Logistyki i Innowacji akcentuje interdyscyplinarność logistyki oraz uwzględnia jej wieloaspektowy charakter. Odnosi się do problemów występujących we wszystkich sektorach gospodarki na płaszczyźnie makro- i mikrologistycznej. Wśród obszarów badawczych, podejmowanych przez pracowników Katedry, znajdują się między innymi:

 • marketingowo-logistyczna obsługa klienta,
 • zrównoważony rozwój gospodarczy,
 • smart cities,
 • e-commerce,
 • ekologistyka,
 • logistyka w ochronie zdrowia,
 • rynek usług logistycznych,
 • łańcuchy dostaw,
 • transport.

Projekty badawcze

Udział pracowników Katedry w projektach badawczych (członek zespołu, ekspert):

 • Projekt pt. Utworzenie nowych interdyscyplinarnych programów kształcenia w zakresie ekonomii ochrony środowiska (w języku polskim i angielskim) w Uniwersytecie Łódzkim, 01.01.2015 – 31.06.2016, współfinansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.
 • Projekt pt. Propozycje scenariuszy redukcyjnych w sektorze transportu w perspektywie 2050, realizowany na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury, koordynowany przez Uniwersytet Gdański, 2019 r.
 • Projekt pt. System prognozowania polskiego rynku pracy, POWER realizowany przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny oraz Instytut Badań Strukturalnych; okres realizacji 01.02.2018 -31.10.2020
 • Projekt pt. „Communication role on perception and beliefs of UE Citizens about Science, w ramach Horyzont 2020 – the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020), okres realizacji 01.12.2018 – 31.01.2021
 • Projekt badawczy dla biznesu pt. Opracowanie ekologicznego opakowania wielokrotnego użytku do wykorzystania w obsłudze logistycznej e-commerce, okres realizacji 04.2021 – 07.2021
 • Projekt: "Organizacja zagranicznych praktyk dla 25 studentów z Uniwersytetu Łódzkiego w związku z udziałem Polski w Wystawie Światowej Expo 2020 Dubaj", realizowany na zlecenie Ministra Edukacji i Nauki w latach 2021-2022

Dane kontaktowe

Katedra Logistyki i Innowacji

 • Rewolucji 1905 r. 37/39 90-214 Łódź
tel: 42-635-52-44 e-mail: www: http://www.logistyka.uni.lodz.pl

Skład osobowy