PROFIL PRACOWNIKA: Maciej Bielecki

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Pracownik naukowo-dydaktyczny

BIOGRAM

W 2001 roku ukończył studia na kierunku: Zarządzanie i Marketing, specjalność: Organizacja i Zarządzanie Produkcją na Wydziale Organizacji i Zarządzania politechniki Łódzkiej, na którym pracował od 2002 roku do 2021 w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki.

Również w roku 2001 rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. Zakończyły się one obroną rozprawy doktorskiej w zakresie Nauk Ekonomicznych w dyscyplinie Nauk o zarządzaniu, w 2006 roku – tytuł dysertacji „Uwarunkowania zlecania kontraktowego w małych przedsiębiorstwach produkcyjnych”. Brał aktywny udział w konferencjach polskich i zagranicznych. Autor lub współautor ponad 70 publikacji.

Zainteresowania badawcze wiążą się głównie z tematyką: projektowanie wspomagające doskonałość (Design for eXcellence - DFX, projektowania wspomagającego logistykę i łańcuch dostaw (Design for Logistics (DfL) – Design for Supply Chain (DfSC), współczesnych koncepcji logistycznych, doskonalenia jakości przy użyciu wybranych metod, technik i narzędzi (FMEA, QFD i inne.), racjonalizacji i doskonalenia procesów produkcyjnych.

W okresie od 2012 do 2019, Prodziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania, później Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej, a także kierownik studiów podyplomowych” Zarządzanie logistyką” 2012-2021. Był także członkiem rady kierunku: Logistyka (2019-2021).

Jako dydaktyk wielokrotnie wyróżniany w plebiscycie na najlepszego nauczyciela roku na Wydziale Organizacji i Zarządzania oraz Kolegium Logistyki. Promotor prac dyplomowych, wyróżnianych w konkursach wydziałowych, jak i zewnętrznych.

Ukończył następujące studia podyplomowe i szkolenia:
- studium pedagogiczne, Politechnika Łódzka,
- studia podyplomowe Jakość i systemy zarządzania jakością, Politechnika Łódzka – Dekra Polska -jest menadżerem jakości i audytorem wewnętrzny systemów ISO 9001:2018,
- studia podyplomowe Zarządzanie logistyką, Politechnika Łódzka,
- Problem Based Learning (PBL), Politechnika Łódzka,
- Design Thinking z superwizją (DT), Politechnika Łódzka,
- E-Learning – platforma Moodle - Politechnika Łódzka,
- Modelowanie procesów biznesowych – BPMN, Politechnika Łódzka,
- Lean Manufacturing – Lean Vision,
- NDD Integrum – T-Komp – Bydgoszcz,
- oraz inne.

Odbył 4 staże praktyczne (łącznie ok. 15 miesięcy – jako między innymi doradca zarządu ds. kluczowych projektów) oraz dwa staże naukowo-dydaktyczne. Ekspert Polskiej Nagrody Jakości.

Członek Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją (wieloletni prezes oddziału w Łodzi), Polskiego Towarzystwa Nauk Organizacji i Kierowania, Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego i Polskiego Towarzystwa Towaroznawstwa.

Prezes Stowarzyszenia Sparta Waleczni Wiączyń Dolny ( spartawaleczni.pl ) oraz trener piłki nożnej z licencją UEFA B.

Otwarty, komunikatywny, kreatywny, interdyscyplinarny, lubiący dobrą książkę, muzykę i sztukę.

ZAINTERESOWANIA

Sport, muzyka, dobra lektura i sztuka.

OSIĄGNIECIA

Wybrane monografie:

 1. Bielecki M., Galińska B., Polak-Sopińska A., Perfect Product in Perfect Industry -
  Design for Logistics, Monografie Politechniki Łódzkiej, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, 2021.
 2. Bielecki M., Logistyczna sprawność produktu – projektowanie wspomagające logistykę, Monografie Politechniki Łódzkiej, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, 2018.
 3. Pietroń R., Bielecki M., Wielicka-Gańczarczyk K., Koncepcje logistyczne w zarządzaniu organizacją, monografia, Texter, Warszawa, 2016.
 4. Szymonik A., Bielecki M., Bezpieczeństwo systemów logistycznych w nowoczesnym zarządzaniu, Difin, Warszawa, 2015.

Wybrane artykuły:

 1. Bielecki M., Galińska B., Logistic efficiency of the product as a global challenge for modern industry, Proceedings of the 37th International Business Information Management Association (IBIMA), Cordoba, Spain, 2021.
 2. Koszewska M., Bielecki M., How to make furniture industry more circular? The role of component standardization in ready-to-assemble furniture, Entrepreneurship and Sustainability Issues, ISSN: 2345-0282, vol. 7, no. 3, 2020, ss. 1688-1707.
 3. Bielecki M., Hadaś Ł., Selected aspects of product logistic efficiency as part of the design for logistics concept - case study, Conference Proceedings Book of 18th International Scientific Conference Business Logistics in Modern Management, Conference Proceedings, Faculty of Economic in Osijek, Osijek, 2018, ss. 173-190.
 4. Bielecki M., Galińska B., The concept and principles of Total Logistics Management in a manufacturing company, Proceedings of the 17th International Scientific Conference Business Logistics in Modern Management, Faculty of Economics in Osijek, Osijek, Croatia, 2017, ss. 93-107.
 5. Galińska B., Bielecki M., Multiple criteria evaluation of suppliers in company operating in clothing industry, Proceedings of the 17th International Scientific Conference Business Logistics in Modern Management, Faculty of Economics in Osijek, Osijek, Croatia, 2017, ss. 209-231

KONTAKT I DYŻURY

Pokój F122: 42-635-52-13

Rewolucji 1905 r. 37/39 pokój: F-122 90-214 Łódź