Katedra Informatyki Ekonomicznej i Medycznej

Opis zadań

Pracownicy naszej Katedry zajmują się zagadnieniami z zakresu informatyki ekonomicznej oraz medycznej. Obszary ich zainteresowań obejmują m. in.:

 • gospodarkę elektroniczną;
 • elektroniczne systemy płatności oraz informatyzacja sektora bankowego,bankowość elektroniczną, pieniądz elektroniczny, mikropłatnosci, aukcje internetowe;
 • wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej
 • bezpieczeństwo informacji, systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji, ochronę danych osobowych;
 • informatykę medyczna, zdrowie publiczne, e-zdrowie, cybermedycynę, telemedycynę;
 • społeczne i ekonomiczne aspekty e-learningu;
 • cybersocjologię, cyberpsychologię, zachowania online;
 • sztuczną inteligencję;
 • zarządzanie w projektach IT;
 • projektowanie systemów informatycznych;
 • projektowanie procesów biznesowych.

Z każdym rokiem obserwując wzrost zainteresowania środowiska informatycznego biznesowego powyższymi tematami nasza kadra dąży do zapewnienia studentom wiedzy rzetelnej oraz aktualnej, wymieniając się doświadczeniami z przedstawicielami świata nauki, przemysłu i biznesu. Wielu naszych pracowników jest członkami licznych towarzystw naukowych, tym m. in.: Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Polskiego Towarzystwa Telemedycyny i e-Zdrowia, Stowarzyszenia Integrał, Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego, Polskiego Towarzystwa Cybernetycznego, Polskiego Towarzystwa Informatyki Medycznej.

Przedstawiciele Katedry uczestniczyli w pracach standaryzacyjnych związanych z EDI i EC prowadzonych w ramach EKG-ONZ w Genewie oraz byli zaproszeni do pełnienia funkcji recenzenta projektów finansowanych przez Komisję Europejską w Brukseli. Byli również zaproszeni do udziału w Narodowym Programie Foresight Polska 2020 oraz w pracach Rady ds. informatyzacji edukacji przy Ministrze Edukacji Narodowej.

Pracownicy Katedry uczestniczą w różnorodnych projektach, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Wśród nich wymienić można m.in.:

projekty o charakterze dydaktycznym:

 • Projekty finansowane z funduszy unijnych: “Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”, „EuropeanPhD Hub”;
 • Projekty finansowane z innych źródeł: „Kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród ludzi młodych” (NBP).

projekty o charakterze naukowo-badawcze:

 • Cyberpsychologii i cybersocjologii: “Zaburzenia postrzegania ciała wśród kobiet wywoływane aktywnością na Instagramie”, “Instagram jako narzędzie do porównań społecznych i czynnik. oddziałujący na dobrostan psychiczny kobiet”, “Współwystępowanie zachowań patologicznych w Internecie oraz skłonności do zaburzeń osobowości wśród cyfrowych tubylców”;
 • Sztucznej inteligencji: “Wzorce zachowań na tle niepokoju przejawiane w mediach społecznościowych wśród kobiet i mężczyzn – eksploracja danych za pomocą narzędzi sztucznej inteligencji”, “Studies in CyberPsychology and behaviouralaspectsusingartificialintelligence and deep learning” (współpraca z Indiami);

projekty o charakterze komercyjnym realizowane na zlecenie podmiotów biznesowych oraz jednostek administracyjnych:

 • “Komputerowa identyfikacja i analiza stanu istniejącego struktury zarządzania w węzłowych komórkach organizacyjnych ZEC Łódź S.A. oraz eksperymentalny projekt reorganizacji struktury, przy wykorzystaniu pakietu DIANA-9"
 • “Show Room” – projekt prowadzony we współpracy z zespołem R&D CitiBank Handlowy w Warszawie
 • „Opracowanie wieloparametrowego automatu decyzyjnego działającego w czasie rzeczywistym, dla operatorów punktu gastronomicznego dla optymalizacji oferty przy przyjmowaniu zamówienia”
 • “System informatyczny nowej generacji do zarządzania obiektem kinowym SMART CINEMA jako wynik prac B+R LSI SOFTWARE S.A.”
 • „Strategia eZdrowie województwa łódzkiego na lata 2007-2013”.
 • “Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego województwa łódzkiego na lata 2007-2013"

Dane kontaktowe

Katedra Informatyki Ekonomicznej i Medycznej

 • Rewolucji 1905 r. 37/39 90-214 Łódź
tel: 42-635-52-31 e-mail: www: http://www.kie.uni.lodz.pl

Skład osobowy