PROFIL PRACOWNIKA: Anna Bogusławska-Lesiak

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Moja praca polega na szeroko rozumianej obsłudze administracyjnej Instytutu Logistyki i Informatyki, w tym głównie Katedry Informatyki Ekonomicznej, Katedry Badań Operacyjnych oraz Katedry Logistyki i Innowacji.

Do moich obowiązków należy m.in.:

- prowadzenie sekretariatu,

- planowanie budżetu jednostek i ewidencjonowanie dokumentów finansowych,

- uczestnictwo w organizowaniu konferencji naukowych,

- prowadzenie całokształtu spraw związanych z kwestiami osobowymi oraz majątkiem jednostek,

- planowanie i rozliczanie obciążeń dydaktycznych,

- prowadzenie bieżących spraw związanych z procesem dydaktycznym,

- przygotowywanie zebrań dydaktycznych i organizacyjnych jednostek,

- współpraca z jednostkami Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ oraz ogólnouniwersyteckimi.

KONTAKT I DYŻURY

Instytut Logistyki i Informatyki: 42-635-52-31