XI Dom Studenta

Opis zadań

1. Kwaterowanie i wykwaterowanie studentów UŁ, studentów z innych uczelni oraz studentów przyjeżdżających w ramach wymiany studenckiej.

2.Kwaterowanie gości UŁ i gości spoza UŁ.

3. Kwaterowanie i obsługa uczestników zjazdów, konferencji i zawodów sportowych.

Dane kontaktowe

XI Dom Studenta

  • Strajku Łódzkich Studentów w 1981 r. 11 91-404 Łódź
tel: 42-665-54-40 e-mail:

Skład osobowy