Sekcja ds. Oferty Dydaktycznej i Jakości Kształcenia

Opis zadań

Zakres działań Sekcji ds. oferty dydaktycznej i jakości kształcenia:

1. Koordynowanie oferty dydaktycznej WES, w tym m.in:

  • Programy adresowane do potencjalnych studentów Wydziału, m.in.: Zdolny uczeń świetny student, Uniwersytet zawsze otwarty;
  • Program Szkoła patronacka;
  • Organizacja Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki na Wydziale.

2. Monitorowanie jakości kształcenia, w szczególności poprzez:

  • Nadzorowanie systemu ankiet studenckich,
  • Prowadzenie badań wśród studentów WES na temat jakości kształcenia;

3. Koordynacja działań dot. działalności proekologicznej i promowanie rozwoju zrównoważonego - Program EKO EKSoc;

4. Organizacja procesu rekrutacji na studia na WES;

5. Agregowanie informacji na temat projektów dydaktycznych prowadzonych na WES.

Dane kontaktowe

Sekcja ds. Oferty Dydaktycznej i Jakości Kształcenia

  • POW 3/5 90-255 Łódź
tel: 42-635-48-18 e-mail:

Skład osobowy