PROFIL PRACOWNIKA: Dorota Cierniak-Dymarczyk

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Koordynacja oferty dydaktycznej; promocja oferty dydaktycznej; współpraca ze szkołami; monitorowanie jakości kształcenia; organizacja procesu rekrutacji na studia; koordynowanie działań proekologicznych (program EKO EkSoc) i promowanie rozwoju zrównoważonego; nadzór nad projektami edukacyjnymi.

KONTAKT I DYŻURY