Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska

Opis zadań

Profil badawczy

Jesteśmy dobrze zorganizowanym 20-osobowym zespołem. Prowadzimy zarówno prace naukowo-badawcze, jak i opracowania praktyczne. Współpracujemy z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorstwami w zakresie doradztwa, konsultacji i ekspertyz. Prowadzimy współpracę naukowo-badawczą z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą. Zatrudniamy ekonomistów, geografów, urbanistów, biologów i ekonometryków specjalizujących się w problemach rozwoju miast i regionów, lokalnej i regionalnej polityki rozwoju, innowacyjnych środowisk przedsiębiorczości i terytorialnych systemów produkcyjnych, zarządzania jednostkami terytorialnymi, zrównoważonego rozwoju, zagospodarowania przestrzennego.

Najważniejsze projekty

  • InnovaConcrete. Innovative materials and techniques for the conservation of 20th century concrete-based cultural heritage – Horyzont 2020 – okres realizacji: 01.01.2018-31.12.2021
  • The Erasmus Goes Green (EGG) – projekt ERASMUS+ ukierunkowany na ograniczenie śladu węglowego podróży studenckich i służbowych w ramach programu Erasmus – okres realizacji: 01.01.2021-31.12.2023
  • Kapitał terytorialny Polski w wymiarze niematerialnym – nowe metody badań i narzędzia polityki regionalnej – wewnętrzne konkursy badawcze Uniwersytetu Łódzkiego dla doświadczonych badaczy
  • Regional Studies Association Research Network on Citizen Entrepreneurship – mikrogrant Regional Studies Association

Ekspertyzy i opracowania dla praktyki

Specjalizujemy się w badaniach procesów rozwoju lokalnego i regionalnego oraz działaniach doradczych dla samorządów terytorialnych w zakresie formułowania polityk, strategii rozwoju i strategii sektorowych (w tym programów rewitalizacji). Wykonujemy zlecenia badawcze i doradztwo dla instytucji rządowych i samorządowych w zakresie gospodarki przestrzennej i polityk ochrony środowiska (w tym strategii adaptacji do zmian klimatu). Zainteresowanych prosimy o kontakt bezpośredni.

Więcej

Dane kontaktowe

Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska

  • POW 3/5 90-255 Łódź
tel: 42-665-57-50 e-mail: www: http://www.region.uni.lodz.pl/

Skład osobowy

Lista jednostek