PROFIL PRACOWNIKA: Jakub Zasina

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

 • Prowadzenie badań naukowych nad studentyfikacją i gentryfikacją;
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych na temat rozwoju gospodarczego i przestrzennego miast;
 • Opieka merytoryczna nad Magazynem KWARTAŁ;
 • Reprezentowanie Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego w Radzie Rozwoju Młodych Naukowców.

Krótkie podsumowanie mojej pracy prezentuje artykuł na stronie Uniwersytetu Łódzkiego.

BIOGRAM

Pełnione funkcje:

Przebieg kariery naukowej:

Staże naukowe:

Udział w organizacjach:

ZAINTERESOWANIA

Obszary badawcze:

 • Studia miejskie;
 • Geografia miast;
 • Mieszkalnictwo;
 • Studia o czasie wolnym;
 • Geografia ekonomiczna;
 • Dziedzictwo kulturowe.

Tematy badawcze:

 • Studentyfikacja;
 • Gentryfikacja;
 • Urban Change & Urban Restructuring.

Przedmioty prowadzone w bieżącym roku akademickim:

 • Cities Today: Phenomena and Challenges;
 • Ekonomika miast i regionów;
 • Ekonomika miasta;
 • Historia i współczesność urbanistyki;
 • Krajobraz miasta;
 • Laboratorium miasta E-S;
 • Tożsamość i dziedzictwo kulturowe miasta.

Przedmioty prowadzone we wcześniejszych latach akademickich:

 • Ćwiczenia terenowe;
 • Dziedzictwo kulturowe i tożsamość miast;
 • Gospodarka miejska;
 • Laboratorium miasta. Badania miejskie w praktyce;
 • Miasto na warsztacie. Podstawy badań miejskich;
 • Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania regionem;
 • Podstawy urbanistyki;
 • Polityka rozwoju lokalnego;
 • Projektowanie urbanistyczne;
 • Rewitalizacja miast;
 • Współczesne trendy i idee rozwoju przestrzennego miast.

Prowadzone seminaria:

 • Seminarium licencjackie "Gospodarcze i przestrzenne oblicza rozwoju współczesnych miast".

Hobby:

 • Zwiedzanie miast;
 • Jazda rowerem;
 • Fotografia miejska;
 • Międzywojenny modernizm;
 • Typografia i grafika użytkowa.

OSIĄGNIECIA

Nagrody i wyróżnienia:

 • Od 2023:
  Stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców (edycja 18);
 • 2022:
  Indywidualna nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego II-stopnia za osiągnięcia naukowo-badawcze przyznana za cykl publikacji pt. Students as actors of urban change in Lodz, Poland and Turin, Italy;
 • 2020:
  Pierwsza nagroda w konkursie Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk na najlepszą pracę doktorską z zakresu gospodarowania przestrzenią za rozprawę pt. Rozwój gospodarczy i przestrzenny miast poprzemysłowych w kontekście zachowań konsumenckich studentów. Studium porównawcze Łodzi i Turynu;
 • 2018:
  Najlepszy Wykładowca Instytutu Gospodarki Przestrzennej UŁ według plebiscytu studentów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ;
 • 2014:
  Dwa wyróżnienia w konkursie Towarzystwa Urbanistów Polskich (na etapach ogólnokrajowym i regionalnym) na najlepsze magisterskie prace dyplomowe z zakresu urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej za pracę pt. Gdy przypadek staje się regułą. Wariantowanie przekształceń elewacji zabytkowego modernistycznego osiedla ZUS w Łodzi z wykorzystaniem modelowania proceduralnego i badań sondażowych;
 • 2013:
  Stypednium naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego;
 • 2012:
  Laureat projektu "Lodz 30 under 30";
 • 2012:
  Stypendium naukowe Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nagrody i wyróżnienia przyznane moim seminarzystkom i seminarzystom:

 • 2023:
  Druga nagroda w kategorii prac licencjackich dla p. Wiktorii Bąkały w konkursie European Regional Science Association Sekcja Polska na najlepsze prace dyplomowe z zakresu regionalistyki za pracę pt. Jakość woonerfu jako przestrzeni publicznej w świetle aktywności użytkowników. Studium przypadku ulicy Traugutta w Łodzi;
 • 2023:
  Wyróżnienie w kategorii prac licencjackich dla p. Pauliny Zglińskiej w konkursie European Regional Science Association Sekcja Polska na najlepsze prace dyplomowe z zakresu regionalistyki za pracę pt. Jakość życia a forma urbanistyczna osiedla mieszkaniowego. Studium porównawcze łódzkich osiedli Radogoszcz Wschód i Radogoszcz Zachód;
 • 2023:
  Wyróżnienie w kategorii prac licencjackich dla p. Natalii Mańki w konkursie Towarzystwa Urbanistów Polskich oddział Łódź na najlepsze prace dyplomowe z zakresu urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej za pracę pt. Kształtowanie miejskich przestrzeni publicznych z uwzględnieniem potrzeb starzejącego się społeczeństwa. Perspektywa śródmieścia Łodzi;
 • 2022:
  Druga nagroda w kategorii prac licencjackich dla p. Julii Adamczewskiej w konkursie European Regional Science Association Sekcja Polska na najlepsze prace dyplomowe z zakresu regionalistyki za pracę pt. Jakość miejskiej przestrzeni publicznej a rodzaje aktywności pozadomowych. Studium przypadku placu Dąbrowskiego w Łodzi;

Wybrane publikacje:

Wybrane referaty:

 • Zasina, J., & Jakubiak, W. (2023.07.14). New builds and newcomers near campus: Studentification, youthification, gentrification, all at once? AESOP Congress, Łódź, Polska;
 • Zasina, J., & Żelazowski, K. (2023.06.29). In the kaleidoscope of student private,
off-campus accommodation. How does studentification unfold in the post-socialist city? ENHR Conference, Łódź, Polska;
 • Zasina, J., & Żelazowski, K. (2023.04.28). Living off the Campus: The Kaleidoscope of Student Housing in the Post-Socialist City. UAA Conference, Nashville, TN, USA;
 • Zasina, J., & Nowakowska, A. (2022.08.31). Is the student city lost? The rhythms of Lodz as a consumption-oriented student city in the COVID-19 pandemic lens, RGS-IBG 2022 Annual International Conference, Newcastle upon Tyne, Anglia;
 • Zasina, J., & Nowakowska, A. (2021.06.10). The Student City Lost? The Rhythms of Lodz as Consumption-Oriented Student City in the Lens of COVID-19 Pandemic, RSA Global e-Festival “Regions in Recovery” (online);
 • Zasina, J. (2019.10.11). Three-Dimensional Approach to Comparative Analysis of University Students Consumption in Cities. Evidence from Lodz and Turin, 7th Central European Conference in Regional Science, Sopron, Węgry;
 • Zasina J., & Nowakowska, A. (2018.08.30). University students’ expenditures in transformation of post-industrial cities. Evidence from Lodz and Turin, ERSA Congress, Cork, Irlandia;
 • Zasina, J., & Santangelo, M. (2018.07.13). Understanding the complexities of studentscapes in the post-industrial cities. Evidence from Lodz and Turin, AESOP Congress, Göteborg, Szwecja;
 • Zasina, J. (2017.09.21). Spatio-consumer Behaviours of Students and The Development of Post-Industrial Cities. A Research Framework, 6th Central European Conference in Regional Science, Bańska Bystrzyca, Słowacja;
 • Zasina, J. (2016.06.17). The Instagram Image of The City, EURA Conference, Turyn, Włochy.

Wybrane wykłady gościnne:

Wybrane projekty naukowe:

Wybrane projekty dydaktyczne:

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-53-24

e-mail: jakub.zasina@uni.lodz.pl

POW 3/5 pokój: B308 90-255 Łódź

Dyżury

wtorek: 09:45-11:15 dyżury-konsultacje w formie stacjonarnej w pokoju B308 lub zdalnej poprzez Microsoft Teams; chęć udziału w dyżurze-konsultacjach proszę zgłosić wiadomością mailową najpóźniej 1 dzień przed