PROFIL PRACOWNIKA: Aleksandra Nowakowska

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Dyrektor Instytutu Gospodarki Przestrzennej

BIOGRAM

Przebieg kariery akademickiej:

IV 1994 - magister ekonomii

XII 1998 - doktor nauk społecznych

VI 2012 - doktor habilitowany

Zatrudnienie w UŁ:

III 1999 - VIII 2012 <span" style="background-color: initial;"> adiunkt w Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska</span">

IX 2012 i obecnie - prof. UŁ w Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska

ZAINTERESOWANIA

Moje zainteresowania naukowe zogniskowane są wokół zagadnień związanych z:

  • rozwojem lokalnym i regionalnym;
  • terytorialnym podejściem do rozwoju gospodarczego;
  • polityka rozwoju, w tym place based policy;
  • sprawiedliwą transformacją regionalną;
  • regionalnym wymiarem procesów innowacji;
  • procesami rewitalizacji miast;
  • planowaniem strategicznym rozwoju miast i regionów;
  • monitoringiem i ewaluacją.

OSIĄGNIECIA

Autorka 6 monografii, ponad 120 artykułów i rozdziałów w monografiach, redaktor naukowy 14 zbiorowych publikacji naukowych. Realizator ponad 30 projektów naukowo-badawczych (w tym 4 projektów w ramach Programów Ramowych UE, 12 grantów finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Uczestniczka zagranicznych staży i stypendiów naukowych (m.in. w Paryżu, Montpellier, Sztokholmie, Nowosybirsku, Tarnopolu). Wykładowca w uczelniach zagranicznych.

Ekspert w wielu projektach aplikacyjnych realizowanych we współpracy z władzami samorządowymi i instytucjami publicznymi. Autorka licznych strategii rozwoju, koncepcji marketingowych, programów rewitalizacji, planów zintegrowanych, systemów monitoringu i ewaluacji. Autorka ekspertyz i opracowań dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Trener i szkoleniowiec.

KONTAKT I DYŻURY

POW 3/5 90-255 Łódź

tel: 42-665-57-50

POW 3/5 pokój: B 302 90-255 Łódź

Dyżury

wtorek: 13:15-14:45