Instytut Gospodarki Przestrzennej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności

Opis zadań

Instytut Gospodarki Przestrzennej funkcjonuje od 2004 roku. Głównym celem jego działania jest koordynacja procesu dydaktycznego oraz wspieranie i animowanie aktywności naukowej pracowników. Instytut sprawuje nadzór nad następującymi kierunkami uczenia się:

 • Gospodarka Przestrzenna - studia licencjackie (profil praktyczny) i magisterskie;
 • Inwestycje i Nieruchomości – studia licencjackie i magisterskie;
 • EkoMiasto - studia licencjackie, współprowadzone z Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska UŁ.

W skład Instytutu GP wchodzi pięć Katedr skupionych wokół zagadnień związanych z ekonomicznymi i środowiskowymi aspektami gospodarowania przestrzenią. Są to:

Katedra Ekonometrii Przestrzennej - kierownik: dr hab. Ewa Kusideł, prof. UŁ
e-mail: kepul@uni.lodz.pl
www.kep.uni.lodz.pl

Katedra Gospodarki Samorządu Terytorialnego - kierownik: dr hab. Zbigniew Przygodzki, prof. UŁ
e-mail: agnieszka.kubus@uni.lodz.pl
www.public.uni.lodz.pl

Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska - kierownik: dr hab. Mariusz Sokołowicz, prof. UŁ
e-mail: region@uni.lodz.pl
www.region.uni.lodz.pl

Katedra Inwestycji i Nieruchomości - kierownik: dr hab. Magdalena Załęczna, prof. UŁ
e-mail: realest@uni.lodz.pl
www.kin.uni.lodz.pl

Katedra Polityki Ekonomicznej - kierownik: dr hab. Leszek Kucharski, prof. UŁ
e-mail: agnieszka.kubus@uni.lodz.pl
www.kpe.uni.lodz.pl


Kluczowe projekty naukowo- badawcze realizowane w ostatnich latach przez pracowników Instytutu GP:

Granty międzynarodowe:

 • InnovaConcrete - Innovative materials and techniques for the conservation of 20th century concrete-based cultural heritage; Funding Programme: Horizon 2020;
 • NABLE - Enabling Green and Blue Infrastructure Potential in Complex Social-Ecological Regions - ERA-NET (Biodiversa);
 • AMBER - Adaptive Management of Barriers in European Rivers; Funding Programme: Horizon 2020;
 • Innovative Strategies of Territorial Development of V4: Experience For Ukraine; International Visegrad Fund;
 • FOLSPEC - Functioning of the Local Production Systems in the Conditions of Economic Crisis (Comparative Analysis and Benchmarking for the EU and Beyond); 7 PROJEKT RAMOWY.

Granty Narodowego Centrum Nauki:

 • Zachowania konsumencko-przestrzenne studentów w rozwoju miast poprzemysłowych- grant NCN konkurs Preludium 12;
 • Przestrzenne modele wielopoziomowe w analizach społeczno-ekonomicznych – grant NCN konkurs Etiuda 1;
 • Degrowth: An operationalization in an urban context – in search of alternative development paths – grant NCN konkurs OPUS 15;
 • Planowanie przestrzenne oparte na dowodach – źródła danych o zieleni w miastach – grant NCN konkurs Miniatura 3;
 • Polaryzacja polskiego rynku pracy w kontekście zmiany technologicznej, grant NCN konkurs OPUS 12.

Pozostałe granty:

 • Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST – projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
 • Optymalne programy wsparcia budownictwa mieszkaniowego – analiza efektywności, SYGN.WIB PAB 16/2020, Warszawski Instytut Bankowości;
 • Preferencje oraz oczekiwania społeczeństwa polskiego w zakresie zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych oraz zakresu i jakości usług najmu na rynku krajowym, SYGN.WIB PAB 16/2020, Warszawski Instytut Bankowości;

Kluczowe projekty dydaktyczne realizowane w ostatnich latach przez pracowników Instytutu GP to:

 • EkoMiasto. Kształcenie na rzecz zrównoważonego, inteligentnego i partycypacyjnego rozwoju miast" – projekt finansowany w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego ze środków norweskich oraz środków krajowych, nr FSS/2014/HEI/W/0081;
 • POWER: Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia; Zadanie nr 6 Ponadstandardowe i aktywne formy nauczania przedmiotów ekonomicznych dla kierunku Gospodarka Przestrzenna I stopnia na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ; Projekt finansowany jest ze środków unijnych, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój;

Pracownicy Instytutu GP realizują liczne projekty o charakterze aplikacyjnym, współpracując z władzami samorządowymi. Główne obszary współpracy to:

 • przygotowanie strategii rozwoju gmin, miast i regionów;
 • przygotowanie strategii rewitalizacji;
 • analizy benchmarkingowe;
 • analizy i prognozy zmiennych społeczno-ekonomicznych;
 • badania foresight;
 • prawne doradztwo (analiz i opinie prawnie) z zakresu rewitalizacji, OZE i planowania przestrzennego;
 • opracowywanie dokumentów z zakresu planowania przestrzennego i analizy zmian w zakresie zagospodarowania przestrzennego;
 • opracowania strategiczne związane ze zrównoważonym transportem i mobilnością;
 • opracowania strategiczne związane z rozwojem obszarów wiejskich;
 • wycena dóbr środowiskowych (terenów zielonych);
 • szacowanie wartości przestrzeni publicznych;
 • opracowania strategiczne związane z ekonomicznymi aspektami dziedzictwa kulturowego.Dane kontaktowe

Instytut Gospodarki Przestrzennej

 • POW 3/5 (Instytut Gospodarki Przestrzennej) pokój: B 302, B 303 90-255 Łódź
 • POW 3/5 (Instytut Gospodarki Przestrzennej) pokój: B 302, B 303 90-255 Łódź
tel: 42-665-57-50 e-mail: www: igp.uni.lodz.pl

Skład osobowy

Lista jednostek