PROFIL PRACOWNIKA: Agnieszka Rzeńca

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Badania naukowe z zakresu ekonomii środowiska i ochrony środowiska, instytucjonalnych uwarunkowań rozwoju miast i polityki miejskiej.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne m.in: Ekonomia środowiska, Ekoinnowacje w mieście, Polityka miejska, Planowanie rozwoju miast.

Seminarium licencjackie: Środowiskowe uwarunkowania rozwoju jednostek terytorialnych, Inwestycje proekologiczne i ich finansowanie, Determinanty rozwoju miast i gmin.

Seminarium magisterskie: Środowiskowy wymiar rozwoju gmin, miast i regionów; Instytucjonalne aspekty ochrony środowiska i polityki miejskiej

BIOGRAM

Mgr ochrony środowiska. Jednolite studia magisterskie na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UŁ

Dr nauk ekonomicznych. Studia doktoranckie na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ


Sprawowane funkcje:

1. Zespół doradczy ds. polityki klimatyczno-środowiskowej UŁ ZESPÓŁ DORADCZY DS. POLITYKI KLIMATYCZNO-ŚRODOWISKOWEJ (lodz.pl)https://www.uni.lodz.pl/zespol-doradczy-ds-polityki-klimatyczno-srodowiskowej

2. Koordynator projektu edukacyjnego Uniwersytetu Łódzkiego objęty patronatem Rektor UŁ prof. Elżbiety Żądzińskiej UŁ: Wyzwania XXI w. - moduł Gospodarka. więcej na: https://www.uni.lodz.pl/aktualnosc/szczegoly/czy-g...https://www.uni.lodz.pl/aktualnosc/szczegoly/czy-greenwashing-to-pranie-w-zielonej-wodzie-wyzwania-xxi-wiekuhttps://www.uni.lodz.pl/aktualnosc/szczegoly/czy-greenwashing-to-pranie-w-zielonej-wodzie-wyzwania-xxi-wieku

3. Przedstawiciel UŁ w Unii Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunków Studiów w Zakresie Gospodarowania Przestrzenią

ZAINTERESOWANIA

Zainteresowania naukowe:

  • ekonomia środowiska,
  • ochrona środowiska,
  • ekonomika miasta,
  • polityka miejska,
  • gospodarka przestrzenna.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne m.in: Ekonomia środowiska, Ekoinnowacje w mieście, Polityka miejska, Planowanie rozwoju miast,

Seminarium licencjackie: Środowiskowe uwarunkowania rozwoju jednostek terytorialnych, Inwestycje proekologiczne i ich finansowanie, Determinanty rozwoju miast i gmin

Seminarium magisterskie: Środowiskowy wymiar rozwoju gmin, miast i regionów, Instytucjonalne aspekty ochrony środowiska i polityki miejskiej.

OSIĄGNIECIA

Publikacje

Sprawiedliwa transformacja regionów węglowych w Polsce. Impulsy, konteksty, rekomendacje strategiczne, red. A. Drobniak, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2022.

Raport o stanie polskich miast. Środowisko i adaptacja do zmian klimatu, Rzeńca A, Sobol A., Ogórek P., Obserwatorium Polityki Miejskiej, IRMiR, Warszawa-Kraków, 2021, obserwatorium.miasta.pl/raport-o-stanie-polskich-miast-srodowisko-i-adaptacja-do-zmian-klimatu/,

Miasta i ich mieszkańcy w obliczu wyzwań adaptacji do zmian klimatu, P. Legutko-Kobus, A. Rzeńca, P. Skubała, A. Sobol, KPZK PAN, Warszawa 2020, https://www.researchgate.net/publication/351334225... , https://publikacje.pan.pl/dlibra/journal/137070

Ekomiasto#Środowisko. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, red. A. Rzeńca, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2022.(Wydanie II poprawione)

Ekomiasto#Społeczeństwo. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, red. A. Nowakowska, A. Rzeńca, Z. Przygodzki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2022 .(Wydanie II poprawione)

Zrównoważony rozwój-naturalny wybór, Burchard-Dziubińska M., Drzazga D., Rzeńca A., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014. https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/wp-content/uploads...


KONTAKT I DYŻURY

POW 3/5 pokój: A401 90-255 Łódź

Dyżury

wtorek: 11:30-13:00 wtorek 11.30-13.00 (sem A.), wtorek 13.30-15.00 (sem. B), Stacjonarnie pokój B305, zdalnie MS TEAMS. Konsultacje umawiamy mailowo najpóźniej w poniedziałek poprzedzający spotkanie.