PROFIL PRACOWNIKA: Agnieszka Rzeńca

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Zainteresowania naukowe:

  • ekonomia środowiska,
  • ochrona środowiska,
  • polityka miejska,
  • gospodarka przestrzenna.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne m.in: Ekonomia środowiska, Ekoinnowacje w mieście, Polityka miejska, Rewitalizacja miast, Planowanie rozwoju miast, Seminarium licencjackie (Środowiskowe uwarunkowania rozwoju jednostek terytorialnych, Inwestycje proekologiczne i ich finansowanie, Determinanty rozwoju miast i gmin) Seminarium magisterskie (Ekonomia środowiska, Środowiskowy wymiar rozwoju gmin, miast i regionów, Instytucjonalne aspekty ochrony środowiska).

Projekty naukowe i naukowo-wdrożeniowe:

1. "Ramy programowe dla zintegrowanego planowania sprawiedliwej transformacji na poziomie krajowym i regionalnym", projekt badawczy „Społeczeństwo na drodze do neutralności klimatycznej” finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nr umowy 1946/2020/Wn50/NE-OA-KU/D, 2021.

2. „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” Umowa nr: DPT/BDG II/POPT/100/19, 2019-2022.

Współpraca z otoczeniem: przygotowanie opracowań strategicznych tj.: Lokalne Programy

Rewitalizacji (Rawa Maz., Uniejów), Strategie rozwoju dla gmin/powiatów

(powiat wieluński, Kościerzyna, powiat kolneński i in.), Strategia

Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+, Diagnoza Warszawsko-Łódzkiego

Obszaru Metropolitalnegohttp://www.region.uni.lodz.pl/zespol/dr-agnieszka-rzenca/

Sprawowane funkcje:

1. Zespół doradczy ds. polityki klimatyczno-środowiskowej UŁ ZESPÓŁ DORADCZY DS. POLITYKI KLIMATYCZNO-ŚRODOWISKOWEJ (lodz.pl)https://www.uni.lodz.pl/zespol-doradczy-ds-polityki-klimatyczno-srodowiskowej

2. Koordynator projektu edukacyjnego Uniwersytetu Łódzkiego objęty patronatem Rektor UŁ prof. Elżbiety Żądzińskiej UŁ: Wyzwania XXI w. - moduł Gospodarka. więcej na: https://www.uni.lodz.pl/aktualnosc/szczegoly/czy-g...https://www.uni.lodz.pl/aktualnosc/szczegoly/czy-greenwashing-to-pranie-w-zielonej-wodzie-wyzwania-xxi-wiekuhttps://www.uni.lodz.pl/aktualnosc/szczegoly/czy-greenwashing-to-pranie-w-zielonej-wodzie-wyzwania-xxi-wieku

3. Przedstawiciel UŁ w Unii Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunków Studiów w Zakresie Gospodarowania PrzestrzeniąOSIĄGNIĘCIA

Publikacje

Raport o stanie polskich miast. Środowisko i adaptacja do zmian klimatu, Rzeńca A, Sobol A., Ogórek P., Obserwatorium Polityki Miejskiej, IRMiR, Warszawa-Kraków, 2021, obserwatorium.miasta.pl/raport-o-stanie-polskich-miast-srodowisko-i-adaptacja-do-zmian-klimatu/ ,

Miasta i ich mieszkańcy w obliczu wyzwań adaptacji do zmian klimatu, P. Legutko-Kobus, A. Rzeńca, P. Skubała, A. Sobol, KPZK PAN, Warszawa 2020, https://www.researchgate.net/publication/351334225... , https://publikacje.pan.pl/dlibra/journal/137070

Ekomiasto#Środowisko. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, red. A. Rzeńca, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2022.(Wydanie II poprawione)

Ekomiasto#Społeczeństwo. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, red. A. Nowakowska, A. Rzeńca, Z. Przygodzki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2022 .(Wydanie II poprawione)

Zrównoważony rozwój-naturalny wybór, Burchard-Dziubińska M., Drzazga D., Rzeńca A., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/wp-content/uploads...

KONTAKT I DYŻURY

POW 3/5 (Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska) pokój: A401 90-255 Łódź

Dyżury

czwartek: 12:00-13:30 A 401 lub TEAMS, teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Zjk4ZjkzODEtNDI5MC00OWZhLWI2NzQtOTBjMGNhNGEwMDI0%40thread.v2/0 W dniach 08.12-22.12 konsultacje odwołane (urlop).