Centrum Obsługi Studenta

Opis zadań

  • Obsługa toku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia (obsługa studentów, przygotowanie i wydawanie legitymacji, obsługa systemu USOS, zaliczenia etapów, wydawanie zaświadczeń, przygotowanie skreśleń, przygotowanie protokołów egzaminów dyplomowych)
  • Drukowanie i wydawanie dyplomów ukończenia studiów (w tym duplikatów)
  • Obsługa praktyk studenckich (harmonogramy, dzienniki praktyk)
  • Obsługa absolwentów (wydawanie zaświadczeń do ZUS dla potrzeb emerytalnych)

Dane kontaktowe

Centrum Obsługi Studenta

  • POW 3/5 90-255 Łódź

Skład osobowy