PROFIL PRACOWNIKA: Justyna Dłubakowska

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

1. Czynności związane z obrotem w COS Wydziału druków ścisłego zarachowania, w tym:<u1:p></u1:p>

- zamawiane, pobieranie, przechowywanie, rozdysponowanie, ewidencjonowanie<u1:p></u1:p>.

2. Sporządzanie i wydawanie dyplomów ukończenia studiów oraz suplementów do dyplomu<u1:p></u1:p>.

3. Sporządzanie i wydawanie duplikatów dyplomów ukończenia studiów oraz suplementów do dyplomu<u1:p></u1:p>.

4. Archiwizacja teczek absolwentów, współpraca z archiwum UŁ.

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-51-20

POW 3/5 pokój: D-1 90-255 Łódź

Dyżury

wtorek: 08:00-12:00
czwartek: 13:00-17:00