Katedra Informatyki Stosowanej

Opis zadań

Katedra Informatyki Stosowanej prowadzi działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną.

Działalność naukowa: algorytmika (drzewa decyzyjne, tablice mieszające itp.), problem marszrutyzacji, przetwarzanie obrazów, gry kombinatoryczne, zastosowania informatyki, teoria algebr operatorowych.

Działalność dydaktyczna: pracownicy Katedry prowadzą zajęcia: z programowania, z programowaniem aplikacji internetowych i programowaniem urządzeń mobilnych, z technik algorytmicznych, sieci komputerowych, grafiki w serwisach internetowych, przetwarzania obrazów, systemów operacyjnych, teorii gier, logiki i innych, w szczególności seminaria licencjackie i magisterskie.

Działalność organizacyjna: pracownicy Katedry aktywnie uczestniczą w pracach Rady Wydziału, Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia, Wydziałowej Komisji ds. Dyplomowania, Wydziałowej Komisji ds. badań naukowych, Rady Biznesu przy WMiI UŁ, Zespołu ds. współpracy z otoczeniem biznesowym, Zespołu ds. promocji w mediach internetowych, a także biorą udział w działaniach promujących naukę (festiwal nauki,Łódzkie Dni Informatyki, Łódzki Test Informatyków).

Dane kontaktowe

Katedra Informatyki Stosowanej

  • Stefana Banacha 22 pokój: B 201 90-238 Łódź
tel: 42-635-59-07 e-mail: www: https://www.math.uni.lodz.pl/katedra-informatyki-stosowanej/

Skład osobowy