PROFIL PRACOWNIKA: Piotr Milczarski

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Prowadzenie badań R&D w zakresie przetwarzania obrazu, sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i cyberbezpieczeństwa oraz wdrażanie badań w systemach aplikacji mobilnych.
Zajęcia dydaktyczne z zakresu zastosowań AI w systemach mobilnych, aplikacjach mobilnych, sieciach komputerowych, zarządzaniu projektami IT itp.

BIOGRAM

Doktor Piotr Milczarski jest zatrudniony na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego. Dr Milczarski w ramach swojej działalności naukowej jest autorem i współautorem ponad 40 prac naukowych, w tym ponad 30 prac indeksowanych na Scopus i Web Of Science, wśród nich ponad 10 prac powstało w zespołach międzynarodowych. 2012-2022 r. kierował Pracownią Systemów Mobilnych. Jest współautorem i wykonawcą w projektach finansowanych przez Komisję Europejską, NCBiR i NCN, z których wiele otrzymało dofinansowanie np. InfoGeoLog, NCBR/CFOOD/Biostrateg, N@uczyciel Jutra, Sonata, POWER, NCBiR "Przyjazne Miasto, Erasmus+ StartIT itp., Dr Milczarski prowadził prace wdrożeniowe w firmach z Łodzi i z Polski.

W ramach swoich obowiązków dydaktycznych i organizacyjnych brał udział w opracowaniu nowych siatek na kierunku Informatyka studia Inżynierskie i Magisterskie; był promotorem ponad 45 prac inżynierskich i ponad 45 prac magisterskich na Uniwersytecie Łódzkim. Piotr prowadzi zajęcia ze studentami Erasmus; był członkiem Rady Wydziału; pracował w Wydziałowych Komisjach np. d.s. Jakości Kształcenia (2011-2019) i Dydaktycznej Informatyki (2011-2022.), a także w Komisji przygotowującej raport ewaluacji Wydziału w 2012 r..

Piotr uczestniczył w konferencjach dydaktycznych i jest autorem i współautorem ośmiu publikacji z zakresu zastosowań metodologii informatycznych i gier mobilnych w kształceniu studentów Informatyki.

Piotr brał udział jako wykonawca w czterech międzynarodowych projektach finansowanych przez Erasmus + (Walkabout IP, GENIUS, FUTURE, JEU – kierownik zadań UŁ); jest koordynatorem w międzynarodowym projekcie GGULIVRR@Lodz od 2014 r.; otrzymał dwie zespołowe nagrody Rektora I stopnia za osiągnięcia dydaktyczne w roku 2016 i 2018.

Piotr Milczarski wykazuje zdolności organizacyjne, poprzez kierowanie studiami podyplomowymi Akademia Technologii Sieciowych oraz kursami Cisco 2011-2022..

Piotr Milczarski rozwija swoje umiejętności potwierdzając je zdobytymi od 2009r. kilkunastoma uznanymi certyfikatami np. IBM Certified System Administrator - AIX 7, Cisco CCNA, Cisco CCNP (za co otrzymał Cisco Excelence Award w 2017r.), Adobe Flex i inne.

Dr Piotr Milczarski wykorzystując badania jakie prowadził w ramach współpracy międzynarodowej, udział w projektach krajowych i międzynarodowych, projektach finansowanych przez Komisję Europejską oraz otoczenie społeczno gospodarcze jest w współautorem wraz z panią Dyrektor Centrum Nauki UŁopisu tzw. trzeciego kryterium dla dyscyplny Informatyka na UŁ: https://radon.nauka.gov.pl/dane/profil/fc7de51a-a4...

Opis tego osiągnięcia dla zespołu: Piotr Milczarski, Artur Hłobaż, Zofia Stawska, Norbert Borowski, MIchał Beczkowski i Krzysztof Podlaski uzyskał łącznie 75pkt/100 (stan na dzień 31.07.2022). Do tak wysokiego wyniku walnie przyczynili się m.in. Pani Katarzyna Riley oraz kierownicy projektu z z Wydziału Zarządzania dr Piotr Czerwonka i dr Bartłomiej Kurzyk, którzy kierowali na UŁ grupą wykonawców projektu Erasmus + "Future Time Traveller".


ZAINTERESOWANIA

Szybownictwo

Wirtualna i roszerzona rzeczywistość VR/AR/XR

Literatura SF

OSIĄGNIECIA

  • 2023 Nagroda indywidualna stopnia pierwszego za dzialalność naukową; Rektora UŁ
  • 2023: Srebrny Medal (zespołowy) za projekt "Friendly city"- the main challenges of making architectural heritage accessiible to visually impaired people and other users, Europejska Wystawa Kreatywności i Innowacyjności (Euroinvent. European Exibition of Creativity and Innovation);
  • 2023: Nominacja (zespołowa) do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2023 w kategorii: Innowacje społeczne za projekt „Przyjazne miasto. Wsparcie samodzielności osób z dysfunkcją wzroku w zakresie wykorzystania sieci połączeń komunikacji miejskiej w Łodzi, z uwzględnieniem aplikacji dotyczącej informacji lokalizacyjnych oraz zabytków architektury miejscowej";
  • 2023 - Nagroda za istotny wkład w opis wpływu w obszarze III kryterium podczas ewaluacji jakości działalności naukowej w Uniwersytecie Łódzkim w latach 2017-2021; (list gratulacyjny);
  • 2022 - Nagroda za istotny wkład w ewaluację jakości działalności naukowej w UŁ w latach 2017-2021 w ramach dyscypliny informatyka; (list gratulacyjny);
  • 2018 Nagroda zespołowa Rektora UŁ I stopnia za dzialalność dydaktyczną;
  • 2016 Nagroda zespołowa Rektora UŁ I stopnia za dzialalność dydaktyczną;

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-59-25

e-mail: piotr.milczarski@uni.lodz.pl

Stefana Banacha 22 pokój: A326 90-238 Łódź

Dyżury

wtorek: 09:00-10:30 Proszę o kontaktowy email. Dyżur podstawowy online na MS Teams.