Biuro Współpracy z Zagranicą

Opis zadań

Pracownicy UŁ: po informacje zapraszamy do Portalu Pracowniczego, do sekcji Baza Wiedzy Pracownika -> Wyjazdy zagraniczne

Studenci UŁ: po informacje zapraszamy na stronę UŁ do Strefy Studenta, sekcja Rozwój -> Wyjazdy zagraniczne. Bezpośredni link do programu Erasmus+ dla studentów: Erasmus+ Studia


1. Administrowanie i koordynowanie porozumień o współpracy z jednostkami zagranicznymi.

2. Realizacja programów międzynarodowych skierowanych na działania wymiany studentów i pracowników, w tym program Erasmus+, Edukacja.

3. Realizacja projektów edukacyjnych krajowych i międzynarodowych oraz projektów wspierających umiędzynarodowienie UŁ.

4. Rekrutacja kandydatów z zagranicy na studia pełne w UŁ.

5. Zarządzanie i współpraca z jednostkami w ramach programów skierowanych do indywidualnych stypendystów, w tym NAWA.

6. Promowanie oferty edukacyjnej UŁ za granicą.

7. Kształtowanie UŁ jako uczelni pro studenckiej i otwartej na różnorodność - projekt University Diversity.

Dane kontaktowe

Biuro Współpracy z Zagranicą

  • Uniwersytecka 3 (Uniwersytecka 3, Rektorat 2 - parter) pokój: 1-8 90-136 Łódź
tel: 42-635-42-36 e-mail: www: www.uni.lodz.pl

Skład osobowy