Biuro Współpracy z Zagranicą

Opis zadań

Procedura zgłaszania na Senat porozumień ramowych z partnerem zagranicznym (Portal Pracowniczy): https://pp.uni.lodz.pl/index.php/intranet/scms/portal/page?portalId=38&pageId=286

Wyjazdy pracowników UŁ (Erasmus+), Portal Pracowniczy, sekcja Bazy Wiedzy Pracownika -> Wyjazdy zagraniczne

Studenci UŁ Erasmus+ - zapraszamy na stronę UŁ do Strefy Studenta, sekcja Rozwój -> Wyjazdy zagraniczne. Bezpośredni link do programu Erasmus+ dla studentów: Erasmus+ Studia

Kod Erasmus+ UŁ: PL LODZ01

Przyjazdy studentów zagranicznych na wymianę semestralną/roczną: https://www.uni.lodz.pl/en/mobility

Rekrutacja kandydatów z zagranicy na studia pełne: https://admission.uni.lodz.pl/studiuj-z-nami

Zadania BWZ:

1. Administrowanie i koordynowanie porozumień o współpracy z jednostkami zagranicznymi.

2. Realizacja programów międzynarodowych skierowanych na działania wymiany studentów i pracowników, w tym program Erasmus+, Edukacja.

3. Realizacja projektów edukacyjnych krajowych i międzynarodowych oraz projektów wspierających umiędzynarodowienie UŁ, w tym Welcome to Poland (NAWA).

4. Rekrutacja kandydatów z zagranicy na studia pełne w UŁ.

5. Zarządzanie i współpraca z jednostkami w ramach programów skierowanych do indywidualnych stypendystów, w tym NAWA.

6. Promowanie oferty edukacyjnej UŁ za granicą.

7. Kształtowanie UŁ jako uczelni pro studenckiej i otwartej na różnorodność - projekt University Diversity.

Dane kontaktowe

Biuro Współpracy z Zagranicą

  • Uniwersytecka 3 90-136 Łódź
tel: 42-635-40-36 e-mail: www: www.uni.lodz.pl

Skład osobowy