PROFIL PRACOWNIKA: Liliana Lato

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

1. Administrowanie i koordynowanie porozumień o współpracy z jednostkami zagranicznymi.

2. Realizacja programów międzynarodowych skierowanych na działania wymiany studentów i pracowników, w tym program Erasmus+, Edukacja.

3. Realizacja projektów edukacyjnych krajowych i międzynarodowych oraz projektów wspierających umiędzynarodowienie UŁ.

4. Rekrutacja kandydatów z zagranicy na studia pełne w UŁ.

5. Zarządzanie i współpraca z jednostkami w ramach programów skierowanych do indywidualnych stypendystów, w tym NAWA.

6. Promowanie oferty edukacyjnej UŁ za granicą.

7. Kształtowanie UŁ jako uczelni pro studenckiej i otwartej na różnorodność - projekt University Diversity.

Zapraszamy do:

Procedura zgłaszania na Senat porozumień ramowych z partnerem zagranicznym (Portal Pracowniczy): https://pp.uni.lodz.pl/index.php/intranet/scms/portal/page?portalId=38&pageId=286

Wyjazdy pracowników UŁ (Erasmus+), Portal Pracowniczy, sekcja Bazy Wiedzy Pracownika -> Wyjazdy zagraniczne

Studenci UŁ: po informacje zapraszamy na stronę UŁ do Strefy Studenta, sekcja Rozwój -> Wyjazdy zagraniczne. Bezpośredni link do programu Erasmus+ dla studentów: Erasmus+ Studia

Przyjazdy studentów na wymianę: https://www.uni.lodz.pl/en/mobility

Rekruracja kandydatów z zagranicy na studia: https://admission.uni.lodz.pl/studiuj-z-nami

BIOGRAM

Przed pracą w Biurze Współpracy z Zagranicą UŁ, zdobywałam zawodowe i życiowe doświadczenie m.in. w Kalifornii, gdzie pracowałam wśród osób z całego świata. Z wykształcenia jestem anglistką specjalizującą się w metodyce nauczania języka angielskiego jako obcego (UG). W UŁ pracuję od 2010 roku..

Angażuję się w realizację projektów (w tym Uniwersytet Różnorodny) i zadań, które mają na celu szeroko pojętą internacjonalizajcę UŁ. Jednym z głównych celów jakie mamy jest zwiększanie liczby studentów zagranicznych w UŁ, ale również zwiększanie świadomości pracowników i studentów UŁ na temat tego jak cenna i wyjątkowa jest różnorodność kulturowa, która wzbogaca naszą uczelnię.

ZAINTERESOWANIA

Przyroda, fotografia, medytacja, zdrowe żywienie (vege).

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-42-36

Uniwersytecka 3 pokój: 2 90-136 Łódź