PROFIL PRACOWNIKA: Liliana Lato

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

1. Obsługa procesu rekrutacji kandydatów z zagranicy na pełen cykl studiów.

2. Koordynacja międzynarodowych oraz krajowych programów i projektów edukacyjnych w zakresie szeroko pojętego umiędzynarodowienia uczelni (Komisja Europejska, FRSE, NAWA, Program Edukacja).

3. Koordynacja działań w ramach programów wymiany międzynarodowej, wyjazdy/przyjazdy studentów, doktorantów, pracowników akademickich i administracyjnych (m.in. Erasmus+).

4. Prowadzenie działań w ramach projektu Uniwersytet Różnorodny w kontekście integracji studentów zagranicznych ze społecznością UŁ (m.in. Gość na Gwiazdkę, spotkania powitalne w UŁ, spotkania integracyjne i świąteczne dla studentów UŁ z zagranicy).

5. Promocja oferty dydaktycznej UŁ za granicą.

6. Współpraca z krajowymi organami i instytucjami wspierającymi umiędzynarodowienie polskich uczelni (MEiN, International Relations Office Forum, NAWA).

BIOGRAM

Urodziłam się i wychowałam na Warmii. Zanim trafiłam do Biura Współpracy z Zagranicą UŁ w 2010 roku, zdobywałam przeróżne zawodowe i życiowe doświadczenie m.in. w Kalifornii, gdzie pracowałam wśród osób z całego świata. Z wykształcenia jestem anglistką specjalizującą się w metodyce nauczania języka angielskiego jako obcego (UG), co przełożyło się m.in. na umiejętności zorganizowanego podejścia do pracy w i z zespołem BWZ działającym na rzecz umiędzynarodowienia UŁ.

Jako dyrektor Biura nie ograniczam się tylko do wyznaczania innym zadań, ale sama też szukam nowych rozwiązań i pomysłów na sprawniejszą pracę, ułatwienie codziennej pracy administracji UŁ oraz pomocy studentom UŁ z zagranicy w odnalezieniu się w nowej dla nich rzeczywistości w Polsce. Angażuję się w realizację projektów (w tym Uniwersytet Różnorodny) i zadań, które mają na celu szeroko pojętą internacjonalizajcę UŁ. Jednym z głównych celów jakie mamy jest zwiększanie liczby studentów zagranicznych w UŁ, ale również zwiększanie świadomości pracowników i studentów UŁ na temat tego jak cenna i wyjątkowa jest różnorodność kulturowa, która wzbogaca naszą uczelnię.

ZAINTERESOWANIA

Sprostowuję, że moją pasją nie jest tylko umiędzynarodowienie uczelni (jak niektórzy twierdzą ;) ), ale przede wszystkim poranne medytowanie, dobre wegetariańskie jedzenie i szukanie harmonii pomiędzy własnym wnętrzem i otoczeniem.

Bardzo lubię robić zdjęcia przyrodzie oraz w niej po prostu przebywać.

Jestem również szczęśliwą posiadaczką 3 kocich synów ;)

Zapraszam do kontaktu :)

KONTAKT I DYŻURY