PROFIL PRACOWNIKA: Weronika Ćmielewska

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

  • Zajmuję się promocją zagraniczną oferty dydaktycznej UŁ oraz innych działań związanych z umiędzynarodowieniem uczelni.
  • Wspieram proces rekrutacjikandydatów z zagranicy na studia.
  • Zarządzam miejscami w akademikach dla studentów zagranicznych (w określonych przedziałach roku akademickiego) oraz wspieram administrację akademików UŁ w sprawach związanych ze studentami zagranicznymi.

KONTAKT I DYŻURY