PROFIL PRACOWNIKA: Patrycja Gorzkiewicz

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Organizacja i wspieranie realizacji procesów mobilnościowych studentów przyjeżdżających na UŁ w ramach programu Erasmus+ oraz umów bilateralnych.

Wspieranie procesu zawierania umów bilateralnych pomiędzy UŁ a uczelniami partnerskimi w ramach programu Erasmus+.KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-47-90

Uniwersytecka 3 pokój: 7 90-136 Łódź