PROFIL PRACOWNIKA: Mieczysław Pakosz

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

W ramach mojej pracy:
- administruję procesy rekrutacji kandydatów z zagranicy na studia i prowadzę postępowania rekrutacyjne;
- prowadzę działania promocyjne za granicą, w tym w ramach projektów : przygotowuję treści materiałów promocyjnych, prowadzę webinaria, reprezentuję Uczelnię na targach itp.;
- przygotowuję zestawienia i informacje statystyczne na temat liczby studentów i współpracy międzynarodowej Uczelni.

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-42-37

Uniwersytecka 3 pokój: 1 90-136 Łódź