Katedra Technologii i Chemii Materiałów

Opis zadań

Profil badawczy:

Badania prowadzone w Katedrze: obejmują szerokie spektrum tematyki wytwarzania, charakteryzowania i zastosowania innowacyjnych materiałów i nanomateriałów. Poniżej przedstawione zostały najważniejsze kierunki badawcze realizowane obecnie w Katedrze:

  • wytwarzanie i charakterystyka właściwości fizykochemicznych nanocząstek metalicznych do szerokiego spektrum zastosowań od biologii i medycyny do elektroniki i inżynierii materiałowej
  • funkcjonalizacja nanocząstek srebra i złota w celu opracowania preparatu przeciwwirusowego i immunostymulującego
  • bezpieczeństwo stosowania nanomateriałów w produktach kosmetycznych oraz narażenie organizmów żywych na działanie nanomateriałów
  • wytwarzanie nowych typów materiałów i kompozytów o właściwościach fotokatalitycznych, zbudowanych z ditlenku tytanu, nanostruktur metali oraz grafenu lub innych materiałów, pełniących funkcję powłok samoczyszczących i antybakteryjnych
  • badania zjawisk zachodzących pod wpływam światła na powierzchni fotokatalizatorów ze szczególnym uwzględnieniem kryształów fotonicznych - periodycznych struktur porowatych o wysokim stopniu uporządkowania
  • wytwarzanie i charakterystyka warstw samoorganizujących i układów cienkowarstwowych do zastosowań tribologicznych w pełnym zakresie obciążeń od poziomu nano do makro.

Aktualnie realizowane projekty badawcze:

  • Sfunkcjonalizowane nanocząstki metali szlachetnych jako stymulatory odpowiedzi immunologicznej w zakażeniu herpeswirusem typu 1 i 2, NCN-OPUS 2018/31/B/NZ6/02606, 11.2019 - 10.2022
  • Struktury włókniste z hybrydową powłoką metaliczno-ceramiczną, NCN-OPUS 2018/29/B/ST8/02016, 02.2019-01.2022

Oferta komercyjna:

Oferujemy zaawansowane mikroskopowe techniki badań i obrazowania powierzchni, takie jak SEM/EDS i AFM/STM, a także rentgenowskie metody analizy składu pierwiastkowego szerokiej gamy materiałów. Dodatkowo proponujemy również badania z wykorzystaniem nowoczesnych mikroskopów optycznych przystosowanych do pomiarów zwilżalności powierzchni i swobodnej energii powierzchniowej w temperaturze pokojowej oraz w temperaturach poniżej 0°C. Uzupełnieniem badań mikroskopowych są pomiary wielkości cząstek układów koloidalnych metodą dynamicznego rozproszenia światła DLS. Posiadamy również doświadczenie w charakterystyce materiałów z wykorzystaniem spektroskopii FTIR. Więcej informacji.

Dane kontaktowe

Katedra Technologii i Chemii Materiałów

Skład osobowy