Zespół Koordynatorów Produkcji

Opis zadań

Zespół Koordynatorów Produkcji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego odpowiada za:

- koordynowanie wskazanych etapów przygotowania monografii do składu i druku;

- weryfikację poprawności gotowych plików PDF dostarczonych do Wydawnictwa UŁ;

- weryfikację poprawności gotowych plików WORD dostarczonych do Wydawnictwa UŁ oraz przekazywanie materiałów do składu po opracowaniu merytorycznym;

- kontrolę jakości składu wykonywanego przez studia DTP;

- opracowanie redakcyjne i korekta publikacji;

- kontakt z Autorami w kwestiach dotyczących przygotowania gotowych materiałów do druku;

- przygotowanie ostatecznego, prawidłowego pliku PDF dla drukarni i przesłanie tych plików do drukarni;

- koordynację etapu druku i oprawy;

- systematyczną archiwizację materiałów produkcyjnych.


Dane kontaktowe

Zespół Koordynatorów Produkcji

  • Jana Matejki 34A 90-237 Łódź
e-mail: www: https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/

Skład osobowy