Pion Kwestora

Opis zadań

Do zadań jednostek wchodzących w skład pionu podlegającemu Kwestorowi należy m.in. zarządzanie procesami finansowymi i kontrola nad płacami, majątkiem oraz gospodarnym wydatkowaniem środków Uniwersytetu Łódzkiego.

Kwestor jest zastępcą Kanclerza w kwestiach finansowych i pełni rolę głównego księgowego.

Wszelkie dokumenty wymagające akceptacji:

  • Kwestora UŁ Donata Kałuży należy przesyłać na adres mailowy kwestor.akcept@uni.lodz.pl
  • Z-cy Kwestora UŁ Alicji Lefik-Szczepańskiej prosimy przesyłać na adres kwestorul.akcept@uni.lodz.pl
Dane kontaktowe

Pion Kwestora

  • Narutowicza 68 90-136 Łódź
tel: 42-635-41-01 e-mail: www: https://www.uni.lodz.pl

Skład osobowy

Lista jednostek