Katedra Algorytmów i Baz Danych

Opis zadań

Działalność naukowa:  
  • algorytmy ewolucyjne i ich zastosowania
  • warunki optymalności w zadaniach programowania nieliniowego, w szczególności warunki wyższych rzędów
  • warunki konieczne i dostateczne słabego ostrego minimum
  • analiza niegładka i jej zastosowania w optymalizacji
  • uogólniona wypukłość i jej zastosowania w optymalizacji
  • aproksymacja numeryczna subgradientów funkcji niegładkich
  • metody rozwiązywania równań niegładkich, w szczególności metody uogólnionego jakobianu
  • optymalizacja wektorowa
  • optymalizacja wielowartościowa (set-valued optimization)
  • optymalizacja w warunkach niepewności (uncertain optimization)
 


Dane kontaktowe

Katedra Algorytmów i Baz Danych

Skład osobowy