Zakład Teorii Ciała Stałego

Opis zadań

Badania teoretyczne w zakresie fizyki fazy skondensowanej:

  • Teoria rozcieńczonych półprzewodników magnetycznych
  • Własności elektronowe układów z grafenem - metody TB/DFT/QED
  • Fizyka statystyczna i termodynamika, teoria sieci i statystyki, zagadnienia Isinga, równania stanu, równowagi faz i przejścia fazowe, teorie i modele układów chaotycznych
  • Fizyka atomowa i cząsteczkowa, struktura elektronowa atomów i cząsteczek
  • Powierzchnie i międzypowierzchnie, cienkie warstwy, zjawiska poprzedzające topnienie, teoria LEED
  • Własności magnetyczne ciał stałych, teoria ogólna i modele porządku magnetycznego, warstwy i wielowarstwy magnetyczne, magnetyzm powierzchniowy, własności statyczne i dynamiczne, magnetyzm struktur amorficznych i stopów
  • Gigantyczny i kolosalny magnetoopór. Własności transportu


Współpraca międzynarodowa:

Dane kontaktowe

Zakład Teorii Ciała Stałego

  • Pomorska 149/153 90-236 Łódź
tel: 42-635-56-87 e-mail: www: http://wfis.uni.lodz.pl/kfcs/ztcs/?l.pl

Skład osobowy