PROFIL PRACOWNIKA: Karol Szałowski

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Nauczyciel akademicki – pracownik badawczo-dydaktyczny

BIOGRAM

 • Rozprawa habilitacyjna: Magnetyzm nanostruktur grafenowych - zagadnienia teoretyczne, Uniwersytet Łódzki, 2015
 • Rozprawa doktorska: Teoretyczne badania układów magnetycznych z oddziaływaniem RKKY, Uniwersytet Łódzki, 2009
 • Praca magisterska: Teoretyczne badanie własności stanu nadprzewodzącego cienkich warstw MgB2, Uniwersytet Łódzki, 2006

ZAINTERESOWANIA

Zainteresowania naukowe:

 • Termodynamika i fizyka statystyczna
 • Teoria fazy skondensowanej
  • Teoretyczne modelowanie układów magnetycznych
  • Nowoczesne materiały niskowymiarowe
  • Obliczenia z teorii funkcjonałów gęstości (DFT)
  • Magnetyzm grafenu

OSIĄGNIECIA

 • 65 publikacji w czasopismach indeksowanych przez Journal Citation Reports
 • 102 komunikaty konferencyjne
 • 20 referatów ustnych wygłoszonych na konferencjach naukowych
 • promotorstwo 1 rozprawy doktorskiej
 • recenzowanie 4 rozpraw doktorskich

KONTAKT I DYŻURY

Pomorska 149/153 90-236 Łódź

tel: 42-635-57-12

e-mail: karol.szalowski@uni.lodz.pl

Pomorska 149/153 90-236 Łódź

Dyżury

czwartek: 15:45-17:45 B524